Huomisen kaupunki on vihreä

Porin seudun vihreiden kuntavaalilehti 2021

 

 

Tutustu ehdokkaisiin Lue kuntavaaliohjelma
Ulvilan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden kannanotto kouluverkkoon

Ulvilan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden kannanotto kouluverkkoon

Puhuttaessa Ulvilan kyläkouluista, tarkoitettaneen Harjunpään, Kaasmarkun ja Koskin kouluja. Maantieteellisesti koulut ovat sopivan etäällä tosistaan ja jokaisen ympärille muodostuu luonteva koulunkäyntialue. Kaasmarkku on kooltaan pienin, mutta yhdessä liikuntapaikkojen ja lähiluonnon sekä elävän kyläkeskuksen kanssa koulu muodostaa miltei ainutlaatuisen ja ihanteellisen ympäristön oppimiseen. Huoli koulun säilymisestä on oikeaa vastuuntunnetta omasta elinympäristöstä ja etenkin lapsiperheiden palveluista.

lue lisää
Партия “Зеленый альянс”в регионе Пори  Муниципальная избирательная программа

Партия “Зеленый альянс”в регионе Пори  Муниципальная избирательная программа

Зеленый город  для всех – это многокультурный город, где никто не подвергается дискриминации по возрастному или иному признакам. Цель Зеленого города – добиться снижения концентрации парниковых газов в атмосфере и повысить экологический статус города.

lue lisää
Kaarina Ranne: Vihreä politiikka, avoin hallintokulttuuri

Kaarina Ranne: Vihreä politiikka, avoin hallintokulttuuri

Avoimen hallintokulttuurin noudattaminen ja sen kehittäminen ovat vihreän politiikan kestoteemoja. Avointa organisaatiokulttuuria on vahvistettava yhdessä hallinnon edustajien ja eri toimijoiden kesken. Avoin hallinto tarkoittaa hallinnon toimien läpinäkyvyyttä ja...

lue lisää
Hanna Sinisalmi: Koulu on tärkeä lapselle ja nuorelle!

Hanna Sinisalmi: Koulu on tärkeä lapselle ja nuorelle!

Jatkossakin Suomen vahvimman kilpailuvaltin soisi olevan korkean osaamistason ja yhdenvertaisen koulutuksen. Se tulisi taata riittävillä resursseilla kaikissa kouluissa, jotta poikkeusajan vaikutukset eivät olisi kenenkään nuoren elämässä liian rajuja.

lue lisää
Mirva Virtanen: Ekologisempi, onnellisempi Pori

Mirva Virtanen: Ekologisempi, onnellisempi Pori

Ympäristön ja ihmisten terveys ovat yhteydessä toisiinsa. Porin kannattaaa jättää omistamansa metsät hiilinieluiksi ja panostaa niiden virkistyskäyttöön, joka on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ja edistää kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

lue lisää
Sakari Aalto: Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa kansansairauksiin

Sakari Aalto: Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa kansansairauksiin

Sairauksien ehkäisy, niiden syntyminen tai hoito ajatellaan usein omaksi alueekseen ihmisen elämässä, eikä ajatella sairauksien yhteyksiä yksilön muuhun elämään. Viimeiseksi tulee mieleen, että rakennetulla ympäristöllämme olisi merkittävä vaikutus sairauksiin....

lue lisää
Vahvoja ehdokkaita julki Vihreiltä Porissa – Timo Aro ehdolle

Vahvoja ehdokkaita julki Vihreiltä Porissa – Timo Aro ehdolle

Vihreiden nykyisistä valtuutetuista jatkokautta hakee myös viestinnän asiantuntija ja yrittäjä Laura Pullinen. Kasvatustieteiden tohtori, yliopettaja (emerita) Kaarina Rannen ehdokkuus julkaistiin jo aiemmin helmikuussa. Ryhmänjohtajana Ranne on profiloitunut kunnallispolitiikan avoimuusteemojen lisäksi erityisesti vanhusväestön asioiden puolestapuhujana ja edistäjänä. 

lue lisää
Porin seudun vihreät julkaisi vaalien jälkeisen luottamuspaikkajaon periaatteensa

Porin seudun vihreät julkaisi vaalien jälkeisen luottamuspaikkajaon periaatteensa

Porin seudun vihreiden yhtenä kärkiteemana kuntavaaleissa on avoimuus paikallisessa päätöksenteossa. Vihreät vaativat, että päätökset tulee tehdä ilman tarpeetonta salailua, jotta kuntalaisten usko paikallisdemokratian toimivuuteen pysyy korkealla.

Avoimen päätöksenteon hengessä Porin seudun vihreät julkaisee myös yhdistyksen yleiskokouksessa 3.2.2021 hyväksytyt päivitetyt luottamuspaikkajaon menettelytavat. Näin kuka tahansa voi jo ennen vaalituloksen selviämistä tutustua siihen, kuinka paikalliset vihreät valitsevat edustajansa luottamustoimiin ja mistä lähtökohdista vihreät neuvottelevat kuntavaalien jälkeisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa.

lue lisää
Luottamuspaikkojen menettelytavat

Luottamuspaikkojen menettelytavat

Porin seudun vihreissä noudatetaan luottamuspaikkojen jaossa kuntakohtaisesti tässä asiakirjassa sovittua järjestelmää, jonka perusteella neuvottelut käydään kuntavaalien tulosten selvittyä. 

lue lisää