Porin seudun vihreiden yhtenä kärkiteemana kuntavaaleissa on avoimuus paikallisessa päätöksenteossa. Vihreät vaativat, että päätökset tulee tehdä ilman tarpeetonta salailua, jotta kuntalaisten usko paikallisdemokratian toimivuuteen pysyy korkealla.

Avoimen päätöksenteon hengessä Porin seudun vihreät julkaisee myös yhdistyksen yleiskokouksessa 3.2.2021 hyväksytyt päivitetyt luottamuspaikkajaon menettelytavat. Näin kuka tahansa voi jo ennen vaalituloksen selviämistä tutustua siihen, kuinka paikalliset vihreät valitsevat edustajansa luottamustoimiin ja mistä lähtökohdista vihreät neuvottelevat kuntavaalien jälkeisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa.

– Olemme vaatineet tällä valtuustokaudella avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Porin kaupungin päätöksenteossa. Toimimme myös itse näiden periaatteiden mukaisesti ja julkaisemme etukäteen sisäiset luottamuspaikkajaon periaatteemme, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Santala.

– Samalla haastamme kaikki muut puolueet avoimuuden nimissä tekemään samoin, Santala jatkaa.

Luottamuspaikkajaon periaatteiden lähtökohtana on kuntalaisdemokratian toteutuminen.

– Etukäteen sovituilla pelisäännöillä varmistamme, että kuntalaisten vaaleissa näyttämä tahto näkyy myös luottamuspaikoissa vaalien jälkeen, tiivistää Santala.

Uusia ehdokkaita julkaistu Poriin

Yhdistyksen kokous valitsi myös uusia kuntavaaliehdokkaita Poriin. Nyt julkaistavat uudet ehdokkaat ovat Jaana Korkiamäki-Villanen, Anette Leppänen, Allan Lindeman, Tommi Linho, Leena Mäkinen, Lillemor Soback, Milena Stoitcheva (sit.) ja Mirva Virtanen.

Porissa vihreiden listalla on nyt 42 ehdokasta.

Luottamuspaikkajaon periaatteet löydät sivuiltamme.