Suomen UNICEF on myöntänyt Porin kaupungille toisen kerran Lapsiystävällinen kunta -tunnuksen. Se velvoittaa kaupunkia toimimaan Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaan työvaiheiden, sisältöjen ja ohjeistusten suhteen.

Onko ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö unohdettu Porissa? Porin Perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman perusteella Poria ei kuitenkaan voi pitää lapsiystävällisenä kuntana sillä ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön suurta merkitystä ei ole ymmärretty.

Perusturvan toimenpidesuunnitelmassa on kirjattuna:
Tavoite 1: Lastensuojeluun tulevien asiakkaiden määrän vähentäminen. Vaikuttavien menetelmien käyttöönotto.
Tavoite 2: Oikea-aikaisen puuttumisen lisäksi panostus ennalta ehkäisevään toimintaan. Sähköinen perhekeskus. Nuorten verkkoauttaminen.

Jokainen lastensuojelutyötä tekevä tietää, että haavoittuvassa asemassa olevat perheet, nuoret ja lapset pitää kohdata ja heidän on saatava tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Porin kaupungin tuottavuusohjelman mukaan lastensuojelun avohuollon päätavoite näyttää olevan kilpailutuksen kautta saavutettavat mahdollisimman alhaiset kustannukset, laadusta ja tuloksista välittämättä. Valitettavasti näin toimien ei saavuteta hyviä tuloksia.

Luottamuksen rakentaminen haavoittuneissa asemissa oleviin vaatii aina sitä, että ammatillinen tukihenkilö voi käyttää riittävän varhain riittävän paljon aikaa jokaisen avun tarpeessa olevan kanssa. Kun valitaan halvin tarjous, asioihin puututaan liian myöhään, aikaa käytetään liian vähän ja tukihenkilö saattaa vaihtua prosessin aikana monta kertaa. Se, miten hyvin ”halvin palveluntarjoaja otetaan” sopii
lastensuojeluun, on perheen ja lapsen edun kannalta hyvinkin kyseenalaista. Halvasta voi tulla hyvinkin kallis. Lapsi tai nuori ei ansaitse
enää yhtään pettymystä.

THL:n mukaan lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Tarjotaan apua riittävän varhain, jolloin ehkäistään ongelmien syntymistä tai pahentumista.

Porin kaupungin perusturvan mukaan ”Jokaiselle lapselle nimetään hänen asioistaan vastuussa oleva sosiaalityöntekijä, joka työskentelee lapselle vaadittavan asiakassuunnitelman mukaisesti lapsen, perheen ja muiden yhteisötahojen kanssa pitkäjänteisesti muutoksen aikaansaamiseksi”. Yhden sosiaalityöntekijän vastuulla on nyt 45–50 asiakasta (Perusturvalautakunnan kokouspöytäkirja 18.2.2021). On selvää, että hyvien tulosten saavuttaminen näin suuren asiakasmäärän kanssa ei voi mitenkään onnistua. Kaikkia asiakkaita ei ehdi tavata edes joka kuukausi. Papereita lukemalla lapsi ei tule kuulluksi, nähdyksi eikä kohdatuksi.

Valitettavasti näyttää siltä, toivottavasti olen väärässä, että lastensuojelua ollaan Porissa ajamassa yhtä surkeaan jamaan, mitä television karmeisimmissa fiktiivisissa sarjoissa esitetään. En haluaisi uskoa fiktiota faktaksi.

Sitä mitä rakastaa, sitä haluaa suojella.

Jaana Korkiamäki-Villanen on sairaanhoitaja, luonto- ja eräopas, yrittäjä ja vihreiden kuntavaaliehdokas (sit.) Porissa.