Ilmastonmuutos ja biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden kiihtyvä kato ovat ihmiskunnan  suurimmat uhat. Myös tällä hetkellä maailmaa pahasti kurittavan koronaviruksen juurisyyt ovat  luonnon monimuotoisuuden köyhtymisessä ja ihmisen tunkeutumisessa kaikkialle. Näiden asioiden ratkaisemisella on kova kiire, mutta hyvä uutinen on se, että ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon torjuntaa voidaan tehdä kaikilla yhteiskunnan tasoilla: valtioissa, kunnissa, yrityksissä ja yksilötasolla.

Porin tuleekin jatkossa huomioida nämä asiat kaikessa päätöksenteossa. Jokaisen päätöksen kohdalla on arvioitava, miten se vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Esimerkkinä mainittakoon lentoliikenteen tukeminen, joka pitää lopettaa. Se on taloudellisesti ja ekologisesti kannattamatonta. Sen sijaan Porin tulee laittaa paukut paikallisliikenteen kehittämiseen ja parempien juna- ja bussiyhteyksien lobbaamiseen. Porin kuuluu HINKU -kuntiin, eli on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Se on hieno asia ja tuottaa konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta lentoliikenteen tukeminen ei missään nimessä ole linjassa sen kanssa.

Tulevaisuuden talous ja työpaikat ovat erilaisia kuin nykyään ja Pori voi halutessaan olla edelläkävijänä näissä asioissa. Fossiilitalouden aika on ohi, ja Porin tulee huomioida tämä elinkeinopolitiikassaan. Ei saastuttavia, fossiilitalouteen perustuvia laitoksia Poriin, vaan uudenlaisia, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä työpaikkoja. Porin tulee tukea pienyrittäjiä suurten globaalien yritysten sijaan.

Ympäristön ja ihmisten terveys ovat yhteydessä toisiinsa. Porin kannattaaa jättää omistamansa metsät hiilinieluiksi ja panostaa niiden virkistyskäyttöön, joka on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ja edistää kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Viime vuonna Suomen Luonnonvarakeskus LUKE esitteli tutkimustuloksen, jossa todistettiin monimuotoisen luontoympäristön edistävän päiväkotilasten terveyttä. Metsäpohjainen piha paransi lasten immuunijärjestelmää jo kuukaudessa.  Tämä on tärkeä tutkimustulos, joka pitää ottaa huomioon koulu- ja päiväkotiympäristöjä suunnitellessa. Kun pihat tulevat aiempaa monimuotoisemmiksi luontopihoiksi, edistetään sekä lasten ja nuorten terveyttä, että luonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuudesta huolehtiminen täytyy pitää osana myös esimerkiksi puistoalueiden suunnittelua. Tämä asia onkin ollut viime vuosina aiempaa enemmän esillä Porissakin.

On monta tapaa rakentaa ekologisesti kestävä Pori, onnellisempi paikka asua.

Mirva Virtanen on sairaanhoitaja ja kuntavaaliehdokas Porista.