Koronan tiukentaessa kaupungin kukkaroa valtuustossa lähdettiin etsimään säästöjä myös joukkoliikenteestä. Kun nämä säästöt nousivat julkisessa keskustelussa esiin, monet ihmettelivät, miten Porin kokoisessa kaupungissa voidaan edes harkita linja-autojen kulkemista vain aamuseitsemästä iltakahdeksaan. Useassa kommentissa nousi esille ristiriita siitä, miten Pori ylläpitää kallista lentoliikennettä Porin ja Helsingin välillä, mutta samalla oltaisiin valmiita leikkaamaan joukkoliikenteen resursseista. Onko lentäminen oikeasti se liikkumisen muoto, johon Porin kaupunki haluaa panostaa, vasten kuntalaisten tahtoa?

On selvää, että Porin on pakko saada säästöjä jostakin, koska resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Valinnanvaraa meillä kuitenkin on. Jos jostakin asiasta säästetään, tuo se luonnollisesti resursseja muihin tarpeisiin. Mutta miksi etsiä säästöjä joukkoliikenteestä, joka helpottaa monen elämää ja lisää Porin vetovoimaa, mutta panostaa yhä esimerkiksi tappiolliseen, harvaa hyödyttävään lentoliikenteeseen?

Asetamme yksityisautoilun ja joukkoliikenteen usein vastakkain, vaikka molemmissa liikkumismuodoissa on sama tavoite: saada ihmisten arki rullaamaan Porin sisällä. Oikeasti nämä liikkumismuodot eivät sulje toisiaan pois, vaan antavat ihmiselle vapauden valita. Se, että kunta tukee joukkoliikennettä ei tarkoita sitä, että yksityisautoilu pyrittäisiin kieltämään niiltä, jotka syystä tai toisesta kulkevat päivittäin omalla autolla. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille kuntalaisille hyvä, saavutettava tapa liikkua.

Jotta ihminen valitsisi linja-auton, tulee linjat suunnitella kuntalaiset huomioiden. Lisäksi lippujen hinnat on pidettävä maltillisina. Joukkoliikenteeseen panostamisesta hyötyvät kaikki, niin opiskelijat, yrittäjät kuin eläkeläisetkin. Toimivat joukkoliikenneyhteydet myös kannustavat liikkumaan vähäpäästöisesti ja helpottavat monen elämää. Korkeat hinnat ja liian pitkät vuorovälit hankaloittavat monen elämää ja pidemmän päälle aiheuttavat varmasti muuttotappiota etenkin syrjäisillä seuduilla.

Koen siis, niin kuntalaisten, kuin luonnonkin puolesta, että toimiva joukkoliikenne on konkreettinen toimi ilmastonmuutosta vastaan ja tapa parantaa porilaisten arkea.

Julia Liljegren on porilainen lukiolainen ja Porin seudun vihreiden hallituksen jäsen.