Johtava asiantuntija ja aluetutkija Timo Aro on asettunut ehdolle kuntavaaleissa vihreiden listalle Porissa. Aro on listalla sitoutumattomana ehdokkaana.  

– Olen omassa asiantuntijan ja tutkijan työssäni tekemisissä ympäri Suomea olevien kuntien kanssa. Pystyn joka päivä vertaamaan Porin asemaa suhteessa muihin kuntiin, erityisesti suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Olen syvästi huolissani Porin tilanteesta alueiden välisessä kilpailussa. Pori on jäänyt jälkeen muista, kääntynyt sisäänpäin ja alisuoriutuu useissa asioissa. Tähän on saatava muutos, sillä Porilla on kaikki edellytykset menestyä nykyistä paremmin. Haluan tuoda oman asiantuntemukseni ja osaamiseni tähän yhteiseen työhön, jossa vihreillä on muiden uudistajien tavoin iso rooli, Aro taustoittaa.

Aro on ollut sitoutunut Porin kaupungin kehittämiseen jo vuonna 2008 tultuaan valituksi kaupunginvaltuustoon vihreiden listalta. Kauden aikana hän siirtyi kehittämispäälliköksi Porin kaupungille ja on sittemmin toiminut johtavana asiantuntijana ja aluetutkijana konsulttitoimisto MDI:ssä. 

Kokenut Mia Fagerlund tekee paluun politiikkaan

Psykiatriaan erikoistuva ja työterveyden erikoislääkäri Mia Fagerlund tekee paluun Porin kunnallispolitiikkaan. Fagerlund on asettunut ehdolle Porin vihreiden listalle kahden valtuustokauden tauon jälkeen. 

– Olen seurannut aktiivisesti Porin kuntapolitiikkaa ja nyt tuntui siltä, että kokemukselleni on kysyntää. Haluan tuoda asiantuntemukseni muun muassa terveydenhuoltoon ja mielenterveysasioihin, kommentoi Fagerlund.

Fagerlund on ollut Satakunnan vihreiden ääniharava aiemmissa kunta- ja eduskuntavaaleissa.

Valtuutetut Kaarina Ranne ja Laura Pullinen hakevat jatkokautta

Vihreiden nykyisistä valtuutetuista jatkokautta hakee myös viestinnän asiantuntija ja yrittäjä Laura Pullinen. Kasvatustieteiden tohtori, yliopettaja (emerita) Kaarina Rannen ehdokkuus julkaistiin jo aiemmin helmikuussa. Ryhmänjohtajana Ranne on profiloitunut kunnallispolitiikan avoimuusteemojen lisäksi erityisesti vanhusväestön asioiden puolestapuhujana ja edistäjänä. 

– Vihreät ovat tällä kaudella olleet aloitteellisia päätöksenteon avoimuuden ja hyvän johtajuuden edistämisessä. Puheenvuoroja aiheesta on nyt kuultu myös muiden ryhmien edustajita. Tämä luo uskoa siihen, että muutos on vihdoin mahdollinen. Erityisesti se motivoi minua hakemaan jatkokaudelle, Pullinen toteaa.

Ehdolle nykyisestä valtuustoryhmästä ovat asettuneet myös Sanna Grönmark ja Minna Haavisto. Lisäksi Porin seudun vihreät ry on nimennyt ehdokkaiksi Petri Lammin, Taina Kilpeläisen ja Tuulia Merikosken. Porissa vihreillä on nyt yhteensä 48 julkistettua ehdokasta. Ehdokasjulkistusten myötä vihreillä on Porissa enemmän ehdokkaita kuin edellisissä kuntavaaleissa tähän aikaan. Yhdistys julkaisee lisää ehdokkaita 28. helmikuuta.