Vuoden 2023 kouluterveyskysely kertoo huolestuttavaa viestiä porilaisten lukiolaisten arjesta ja hyvinvoinnista. Kun kyselyn porilaisia tuloksia vertaa koko maan tuloksiin, kaikki Porissa eniten huolta herättävät kohdat koskevat lukiolaisia.

Esimerkkejä: Porilaiset lukiolaiset kokevat voivansa vaikuttaa koulun tapahtumiin heikommin kuin muualla maassa. Porilaiset lukiolaiset kokevat muita harvemmin olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä. Opinto-ohjaajan tukea on heikommin saatavilla kuin aiemmin tai kuin muualla Suomessa. Aiempaa harvempi porilainen lukiolainen kertoo kokeneensa lähiaikoina positiivista mielenterveyttä.

Lukiokoulutus on syksystä 2022 alkaen toteutunut Porin lukio -nimisessä suurlukiossa aiemman neljän lukion mallin sijaan. Porin lukiossa opiskelee noin 1300 lukiolaista. Porin lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja on tuonut julkisuudessa esiin suurlukion haasteita: Liian suuret ryhmäkoot ja yhteisöllisyyden puute.

On huomioitava, että muutos nostaa esiin epäkohtia. Koronanjälkeinen arki on asettumassa uomiinsa, lukiossa on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat ja uuteen ollaan tottumassa – voi siis olla, että tulokset ovat seuraavassa kyselyssä parempia. Emme kuitenkaan voi vain sokeasti luottaa tähän, vaan meidän tulee ottaa huolestuttavat huomiot vakavasti ja ryhtyä toimiin nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Osa lukiolaisten viesteistä on saanut muutoksia aikaan. Esimerkiksi ruokailuihin on lisätty toiveiden mukaisesti aikaa. Hyvääkin kehitystä on porilaisten lukiolaisten hyvinvoinnissa tapahtunut: Koululääkärin tukea on saanut sekä aiempaa että maan keskiarvoa paremmin, samoin koulun ulkopuolisia mielenterveyspalveluja. Aiempaa harvempi on kertonut kokeneensa seksuaaliväkivaltaa vuoden sisään. Koulun tiloihin liittyviin asioihin on koettu voineen vaikuttaa aiempaa paremmin ja vaikutusmahdollisuudet koulutyön suunnitteluun koetaan Porissa paremmiksi kuin muualla maassa. Porilaiset lukiolaiset harrastavat ohjattua liikuntaa muualla asuvia enemmän ja kokevat huomattavasti harvemmin, että harrastuspaikat ovat liian kaukana.

Kouluterveyskyselyn tulokset on otettava vakavasti, ja tehtävä monialaisesti tarvittavia toimenpiteitä lukiolaisten ja kaikkien porilaisten nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yksi mahdollinen toimi olisi lukion aikuisten määrän lisääminen niin, että nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta saataisiin vahvistettua heidän ehdoillaan ja johtamana, aikuisten tukemana.

Justus Leppänen & Minka Leino-Holm 

Porin seudun Vihreät ry