Koko Suomea koskettava pandemia on jättänyt syvät jäljet yhteiskuntaamme. Erityisesti kaikkein heikommassa asemassa olevia ihmisiä, kuten ikäihmisiä, lapsia ja nuoria, on koskettanut koronan rajoitustoimien seuraukset eli yksinäisyys ja ulkopuolisuus. Pandemia on sulkenut harrastuspaikkoja ja kohtaamispaikkoja ja elämänpiiri on pienentynyt.

Yksinäisyys altistaa ikäihmisiä muistin heikkenemiselle ja terveysongelmien kautta liikkuminen vähenee. Taloudellinen tilanne saattaa olla tiukka, kun rahaa on kulunut entistä enemmän lääkkeisiin. Syntyy nk. yksinäisyyden kehä, joka päivä päivältä vain syvenee. Lopulta on vaikea lähteä kotoa pois. Tätä yksinäisyyden kehää vastaan meidän tulee taistella. Tarjota myös Porissa ikäihmisille mielekkäitä tapahtumia ja ennen kaikkea helppoa tapaa liikkua kotoa kohteeseen. Rollaattorilla liikkuvan ikäihmisen tulee saada matkustaa maksutta paikallisliikenteen vuoroilla. Tuetaan näin porilaisten ikäihmisten liikkumista ja annetaan sisältöä enemmän arkeen. Arki suojaa ihmistä ja luo elämälle tarkoitusta.

Myös lasten ja nuorten kokema yksinäisyys on kasvanut. Yle kertoi 3.8.2020 Kasvatuspsykologian professori Niina Junttilan tutkimuksesta, jossa todetaan, että positiivista myötätuntoa on nykyisin yhteiskunnassamme paljon vähemmän ja aremmat lapset jättäytyvät helposti syrjään, koska pelko tulla nolatuksi tai syrjityksi on suuri.

Yksinäisyys nähdään usein myös mielenterveysongelmien juurisyynä. Viime aikoina on puhuttu paljon mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemisestä. Vantaalla on muutamiin päiväkoteihin palkattu psykologeja ja kuraattoreja. Vantaalla ollaan tähän tyytyväisiä, ongelmia on helppo nostaa esille päiväkodissa ammattilaiselle ja näin ehkäistään mielenterveysongelmien syntymistä jo varhain. Oulussa on päiväkodeissa myös psykologeja ja he ovat toiminnallaan tukeneet päiväkodissa henkilökuntaa, lapsen kehitystä ja perheitä. Myös Poriin tulisi palkata psykologit päiväkoteihin. Tuetaan lasta vahvasti jo päiväkodissa, ei vasta kriisin jälkihoidossa.

Krista Virtanen-Olejniczak

Krista on aikuissosiaalityön päällikkönä työskentelevä vihreiden kuntavaaliehdokas Porissa. Hän on sivistyslautakunnan varajäsen sekä Satakunnan Vihreät naiset ry:n ja Satakunnan vihreät ry:n hallitusten jäsen.