Kulunut pandemia-aika on saanut miettimään koulun merkitystä uudella tavalla. Varsinkin etäkoulu on tuonut esiin sen, että koulu on monelle turvapaikka ja siellä vietetty aika on lapselle ja nuorelle todella tärkeää. Koulu on muutakin kuin siellä opitut tiedot ja taidot. Se on oma luokka, oma opettaja, omat koulukaverit. Se on sekainen pulpetti, vähän märät sukat ja Kalevala-aiheinen vahaliitupiirros seinällä.

Suomalaiset opettajat heitettiin käytännössä yhdessä yössä etäkouluun maaliskuussa 2020. Itselle oudot järjestelmät otettiin haltuun ja oppilaisiin saatiin yhteys mm. Meet-verkkotapaamisten avulla. Suomalainen opettaja on tunnollinen ja haluaa oppilailleen parasta. Työtä on tehty poikkeusaikana venymällä uskomattomiin suorituksiin mm. hybridiopetuksessa. Eli osan oppilaista ollessa karanteenissa on opetettu oppilaita sekä lähi- että etäopetuksessa.

Suomalainen koulujärjestelmä on saanut kunniaa maailmalla hyvien PISA-tutkimustulosten muodossa. Tarjoamme kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden oppia. PISA 2018- tulokset (www.minedu.fi) kertoivat, että suomalaisnuorten osaamistaso on edelleen maailman terävintä kärkeä. Kuitenkin tulosten julkistusten jälkeen silloinen opetusministeri Li Andersson esitti huolensa, sillä oppilaiden väliset osaamiserot olivat kasvaneet ja heikosti osaavien oppilaiden osuus oli lisääntynyt. Tuloksissa todettiin myös, että perhetausta vaikutti oppimistuloksiin enemmän kuin aiemmin.

Jatkossakin Suomen vahvimman kilpailuvaltin soisi olevan korkean osaamistason ja yhdenvertaisen koulutuksen. Se tulisi taata riittävillä resursseilla kaikissa kouluissa, jotta poikkeusajan vaikutukset eivät olisi kenenkään nuoren elämässä liian rajuja. On oltava kohtuullinen luokkakoko, riittävästi ryhmätunteja ja riittävästi oppilashuollon henkilöstöä eli koulukuraattoreita, koulunkäynninohjaajia ja koulupsykologeja. Taito- ja taideaineisiin pitää edelleen panostaa, sillä niissä opettaja  kohtaa oppilaat eri tavalla ja ne lisäävät oppilaiden kouluviihtyvyyttä.

Koulun pitäisi aina olla paikka, johon kaikkien on hyvä tulla. Tottakai on tärkeää, että koulurakennus on terve ja turvallinen. Olisi hienoa, jos jokainen koulu ja opettaja saisi muokata omasta luokkatilastaan omalle opetustyylilleen ja opetusryhmälleen sopivan. Joka tapauksessa koulun tekevät siellä olevat ihmiset omalla toiminnallaan. Opettajille on taattava työlleen työrauha, jotta opettajat jaksavat tehdä maailman tärkeintä työtään!

Hanna Sinisalmi on luokanopettaja (KM) ja kuntavaaliehdokas Porissa.