Nykyisin paljon huomiota saanutta resilienssiä eli pärjäävyyttä kasvatetaan koko elämän ajan. Lapsen lähellä oleva aikuinen tukee lapsen vahvuuksia ja elää kannustaen myös kehitettävien piirteiden kanssa. Koulut ja oppilaitokset ovat oppimisen ja kasvamisen yhteisöjä, joissa opiskeluhuolto tukee oppilaan arkea. Opiskeluhuoltotyön painopiste on yhteisöllisessä työssä, joka on hyvinvointia edistävää ja ongelmia ehkäisevää – eli säästää rahaa ja kärsimystä.

Moni instanssi on haluamassa psykologit kouluihin. Se on hyvä. Monissa kouluissa työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia. Se kuulostaa tottumattomasta oudolta. Psykologin ja opettajan tiivis yhteistyö voi olla järkevämpää kuin lasten passitus vastaanotolle tai ainakin se tarvitaan rinnalle. Yksittäinen käynti turvallisen auttajan vastaanotolla saattaa joskus olla lapselle merkittävä elämää eteenpäin vievä onnenpotku. Yhteistyö psykiatrian kanssa tai psykiatrian jalkautuminen on ihan eri juttu kuin sairaanhoitajan vastaanotto koulussa. On myös hyvä muistaa, että kaikki eivät tarvitse tai hyödy yksittäisestä psykologi- tai sairaanhoitajakäynnistä.

Hyvän elämän rakentaminen on prosessi. Kaiken kohtaamisen ei tarvitse olla korkeakoulutetun asiantuntijan mittaamaa. Kaiken terapian ei tarvitse olla psykoterapiaa. Ihminen tarvitsee elämässään turvallisia kanssakulkijoita vielä elämän viimemetreilläkin. Psykologien, psykoterapeuttien ja psykiatristen sairaanhoitajien tarvetta ei pidä ylimitoittaa, siihen meillä ei ole varaa. Sen sijaan meillä on varaa katsoa peiliin ja kohdata myös siinä vieressä taapertava ihminen.

Koulu ei ole sairaala. Elämä ei ole sairaala. Minua huolestuttaa, missä on meidän aikuisten vastuu. Tulevaisuuden Porissa me aikuiset olemme lastemme tukena. Me tuemme myös naapurin perhettä. Me ymmärrämme perhemuotojen ja ihmisten moninaisuutta. Me panostamme laatuun asenteillamme. Me näemme ja kuulemme sinut, myös diagnoosien läpi. Tulevaisuuden Porissa mielenterveyden hoitaminen on normaalia ja psykiatrisen hoidon paikka on siellä missä sitä tarvitaan.

Tommi Ojala on taideterapeutti, työnohjaaja ja kuntavaaliehdokas Porissa.