Ajankohtaista

Porin seudun Vihreiden mielipiteet, tiedotteet ja kannanotot.
Porilaisten lukiolaisten hyvinvointi vaatii huomiota ja toimia

Porilaisten lukiolaisten hyvinvointi vaatii huomiota ja toimia

Kouluterveyskyselyn tulokset on otettava vakavasti, ja tehtävä monialaisesti tarvittavia toimenpiteitä lukiolaisten ja kaikkien porilaisten nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yksi mahdollinen toimi olisi lukion aikuisten määrän lisääminen niin, että nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta saataisiin vahvistettua heidän ehdoillaan ja johtamana, aikuisten tukemana.

lue lisää
Suurten kaupunkien vihreät: Orpon hallituksen heikennykset asuntopolitiikkaan osuvat kaupunkien pienituloisiin

Suurten kaupunkien vihreät: Orpon hallituksen heikennykset asuntopolitiikkaan osuvat kaupunkien pienituloisiin

Kaavailtuja leikkauksia niin asumistukeen kuin kohtuuhintaiseen asumiseen on nykytilanteessa tarkasteltava uudelleen. Uudistuksia asuntopolitiikkaan tulee tehdä maltillisella aikataululla. Hallituksen harkitsemattomilla toimilla uhkana on rakennusalan työttömyyden kasvu, eriarvoistumisen lisääntyminen ja kasvavien kaupunkien elinvoiman vakava heikentyminen, mikä ei olisi kenenkään etu.

lue lisää
Ulvilan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden kannanotto kouluverkkoon

Ulvilan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden kannanotto kouluverkkoon

Puhuttaessa Ulvilan kyläkouluista, tarkoitettaneen Harjunpään, Kaasmarkun ja Koskin kouluja. Maantieteellisesti koulut ovat sopivan etäällä tosistaan ja jokaisen ympärille muodostuu luonteva koulunkäyntialue. Kaasmarkku on kooltaan pienin, mutta yhdessä liikuntapaikkojen ja lähiluonnon sekä elävän kyläkeskuksen kanssa koulu muodostaa miltei ainutlaatuisen ja ihanteellisen ympäristön oppimiseen. Huoli koulun säilymisestä on oikeaa vastuuntunnetta omasta elinympäristöstä ja etenkin lapsiperheiden palveluista.

lue lisää
Партия “Зеленый альянс”в регионе Пори  Муниципальная избирательная программа

Партия “Зеленый альянс”в регионе Пори  Муниципальная избирательная программа

Зеленый город  для всех – это многокультурный город, где никто не подвергается дискриминации по возрастному или иному признакам. Цель Зеленого города – добиться снижения концентрации парниковых газов в атмосфере и повысить экологический статус города.

lue lisää
Vihreä valtuustoaloite Joutsijärven suojelusta

Vihreä valtuustoaloite Joutsijärven suojelusta

Jätetty Porin kaupunginvaltuustolle 26.4.2021 Porin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin edellytyksin Porin vihreä valtuustoryhmä esittää: Porin kaupunki omistaa Ulvilan Kullaalla Joutsijärven ja Tammen tilan alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Kaupunki laati...

lue lisää
Vahvoja ehdokkaita julki Vihreiltä Porissa – Timo Aro ehdolle

Vahvoja ehdokkaita julki Vihreiltä Porissa – Timo Aro ehdolle

Vihreiden nykyisistä valtuutetuista jatkokautta hakee myös viestinnän asiantuntija ja yrittäjä Laura Pullinen. Kasvatustieteiden tohtori, yliopettaja (emerita) Kaarina Rannen ehdokkuus julkaistiin jo aiemmin helmikuussa. Ryhmänjohtajana Ranne on profiloitunut kunnallispolitiikan avoimuusteemojen lisäksi erityisesti vanhusväestön asioiden puolestapuhujana ja edistäjänä. 

lue lisää
Porin seudun vihreät julkaisi vaalien jälkeisen luottamuspaikkajaon periaatteensa

Porin seudun vihreät julkaisi vaalien jälkeisen luottamuspaikkajaon periaatteensa

Porin seudun vihreiden yhtenä kärkiteemana kuntavaaleissa on avoimuus paikallisessa päätöksenteossa. Vihreät vaativat, että päätökset tulee tehdä ilman tarpeetonta salailua, jotta kuntalaisten usko paikallisdemokratian toimivuuteen pysyy korkealla.

Avoimen päätöksenteon hengessä Porin seudun vihreät julkaisee myös yhdistyksen yleiskokouksessa 3.2.2021 hyväksytyt päivitetyt luottamuspaikkajaon menettelytavat. Näin kuka tahansa voi jo ennen vaalituloksen selviämistä tutustua siihen, kuinka paikalliset vihreät valitsevat edustajansa luottamustoimiin ja mistä lähtökohdista vihreät neuvottelevat kuntavaalien jälkeisissä luottamuspaikkaneuvotteluissa.

lue lisää
Luottamuspaikkojen menettelytavat

Luottamuspaikkojen menettelytavat

Porin seudun vihreissä noudatetaan luottamuspaikkojen jaossa kuntakohtaisesti tässä asiakirjassa sovittua järjestelmää, jonka perusteella neuvottelut käydään kuntavaalien tulosten selvittyä. 

lue lisää
Teija Österlund: Rahasta kiinni vai rahan takia

Teija Österlund: Rahasta kiinni vai rahan takia

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei näivetä maaseutua, kuten kansanedustaja Jari Koskela ps (29.11) väittää. Sen sijaan kaikki nuoret, niin maaseudunkin, saavat maksutonta toisen asteen koulutusta haluamassaan opinahjossa. Ammattitaitoinen ja mahdollisesti jopa moniammatillinen nuoriso pitää maaseudun elinvoimaisena. Nyt maaseudun nuorillakin on mahdollisuus opiskella ammatillinen perustutkinto maksuttomine oppikirjoineen, työvälineineen, työvaatteineen ym. aiemmin ammatilliseen koulutukseen suuntautuneet ovat joutuneet kustantamaan kaiken itse.

lue lisää
Kaarina Ranne: Mitä tarkoittaa palvelulupaus ”mahdollistamme onnellisen vanhuuden”

Kaarina Ranne: Mitä tarkoittaa palvelulupaus ”mahdollistamme onnellisen vanhuuden”

Porin hyväksytyssä kaupunkistrategiassa perusturvan palvelulupauksena on: ”mahdollistamme onnellisen vanhuuden.” Joudun kysymään, onko lupaus ylimitoitettu? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton laatusuositukset hyvän vanhuuden takaamisesta (2020) merkitsevät paikallistasolla muun muassa kunnan väestön ikääntymisen reaalista huomioon ottamista, iäkkäiden palvelujen jatkuvaa kehittämistä, arviointia, tutkimustiedon käyttöä ja toimeenpanoa ikääntyneitä kuunnellen. Miten nämä asiat tulevat todeksi Porin vanhuspalvelujen arvovalinnoissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa?

lue lisää