Porin vihreä valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2021 aloitteen, jossa esitetään kolme konkreettista toimenpidettä päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi. Lue koko aloiteteksti tästä.

Aloitteessaan valtuustoryhmä esittää seuraavia avoimuutta ja vuoropuhelua lisääviä toimenpiteitä:

1. Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelut hallintosääntöön

Vihreät haluavat kiinnittää huomiota päätöksentekoprosessien avoimuuteen jo asioiden valmisteluvaiheessa. Aloitteessa esitetään kaupunginvaltuuston lähetekeskustelujen käyttöönottoa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähetekeskustelujen mahdollisuuden lisäämistä Porin kaupungin hallintosääntöön. Lisäys mahdollistaisi kaupunginvaltuuston lähetekeskustelut taloudellisesti merkittävien tai laajasti kaupungin kehittämistä koskevien päätöksien osalta päätösten valmisteluvaiheessa.

2. Kaupunginjohdon säännölliset ja julkiset kyselytunnit käyttöön

Aloitteessa valtuustoryhmä esittää myös, että Porin kaupunki ottaisi käyttöön säännölliset, vähintään kahdesti vuodessa käytävät kyselytunnit, joissa kaupunginvaltuutetuille tarjotaan mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupunginhallitukselle sekä virkahenkilöjohdolle. Samalla aloitteessa esitetään, että kyselytunnit lähetettäisiin suorana verkossa, kuten kaupunginvaltuuston kokousten osalta jo toimitaan.

3. Käsittelyssä olevat valtuusto- ja kuntalaisaloitteet verkkoon

Kaupunginvaltuustolle annetaan vuosittain katsaus käsittelyssä oleviin valtuustoaloitteisiin. Aloitteiden avoimuuden lisäämiseksi vihreä valtuustoryhmä esittää, että jätetyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet julkaistaisiin Porin kaupungin verkkosivuilla siten, että niiden sisältö, allekirjoittajat sekä käsittelyn vaihe olisi avoimesti nähtävillä. Valtuustokausien yli kattava julkinen arkisto valtuustoaloitteista vähentäisi saman sisältöisten aloitteiden tekemistä ja siten säästäisi myös viranhaltijoiden valmistelutyötä.

Lue valtuustoaloite kokonaisuudessaan tästä.