Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoro tilinpäätöksestä 2022 maanantaina 22.5.2023. Puheenvuoron piti valtuutettu Kaarina Ranne.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan Porin kaupungin tulos on 7,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Budjetti oli laadittu ja hyväksytty alun perin 6,3 miljoonaa alijäämäiseksi.

Kaiken kaikkiaan toimintakatteen kasvu oli “järkyttävä“ 6,6 %, kuten tilinpäätöskertomuksessa lukee. Vuonna 2022 tehtiin siis huima alijäämä -7,9 miljoonaa euroa, vuonna 2021 tehtiin alijäämää ja todellisuudessa myös koronavuonna 2020 tehtiin alijäämää, samoin vuosina 2018 ja 2019. Porin kohdalla tilanne ei ole mairitteleva, sillä viimeiset kolme vuotta on ollut yleisesti koko maan kuntataloudessa ylijäämien osalta 2000-luvun parhaimmat.  Aikaisempien vuosien huonoon taloudelliseen tulokseen on vaikuttanut omalta osaltaan perusturvan ennakoimaton budjetin toteutuminen ja monet muut tekijät – myös ja ennen kaikkea poliittiset päätökset.

Porin talouden kulku on siis jo usean vuoden ajan ollut huolestuttava. Porin kyky tehdä tulosta on ollut heikko useimpiin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin verrattuna. Olemme jääneet suhteellisesti monen vuoden ajan jälkeen vertailukaupungeista. Kaupungin velkaantuminen on ongelma myös siinä mielessä, että vanha velka pitää muuttaa uudeksi kohonneella korkotasolla.

Johtopäätös on yksinkertainen: Porin kaupungin tulokehitys ei riitä kattamaan menokehitystä ja suurin huolenaihe onkin peruskunnan talous. Konserniyhtiöt tekevät pääosin hyvää tulosta ja useiden konserniyhtiöiden, mm. koulutuskonsernien tulosta pitääkin mitata myös laadullisilla mittareilla taloudellisten ohella.

Hyvät valtuutetut,

Kaikki poliittiset ryhmät ovat allekirjoittaneet vuosille 2021-2025 valtuustosopimuksen. Siihen on kirjattu painava lupaus: Tasapainotamme kaupungin talouden suunnitelmallisesti valtuustokauden aikana. Nykyisellä valtuustolla on enää jäljellä puolet koko kaudesta. Tiimalasissa hiekka käy vähiin.

Porin väestönlisäys on negatiivinen. Luonnollinen väestönlisäys on määrällisesti Kouvolan jälkeen toiseksi heikoin: esimerkiksi Porissa oli viime vuonna kuolleita oli 624 henkilöä enemmän kuin syntyneitä. Hyvä puoli on se, että Porin kuntien välinen nettomuutto on lähes tasapainossa, ja nettomaahanmuutto oli viime tilikaudella ennätyksellisen suuri eli 408 henkilöä.

Meidän on panostettava sekä vetovoimaan että pitovoimaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on tehtävä määrätietoista yhteistyötä koulutusyksiköiden ja työnantajien kesken kaikilta koulutusasteilta valmistuvien opiskelijoiden saamiseksi porilaisiksi työntekijöiksi ja veronmaksajiksi. Tässä työssä kaupungilla pitäisi olla oma keskeinen vaikuttajaroolinsa. Työvoiman ja työllistyvien määrää on lisättävä maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä. Siksi määrälliset ja laadulliset kotouttamistoimet ovat tärkeitä.

Arvoisat valtuutetut,

Pori-strategia ja tänään hyväksytty vuoden 2022 arviointikertomus antavat keskenään erilaista ja ristiriitaistakin kuvaa kotikaupungistamme. Strategiassa lukee: Pori kuuluu useimmilla tunnusluvuilla arvioituna kaupunkien kärkikymmenikköön. Arviointikertomuksessa todetaan: Tilinpäätöstietojen mukaan Porin kaupungin taloudellisen tilan arvioinnin mukaan Pori kuuluu valitettavan heikkojen kaupunkikuntien joukkoon.

Strategian mukaan tulevaisuuden Pori on rakentunut ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle. Joku tässä yhtälössä nyt mättää! Juuri strategianhan tulisi toimia kaupungin taloussuunnittelun lähtökohtana. Porin talouden pitkäjänteisempi suunnittelu, kuten tarkastuslautakuntakin kertomuksessaan toteaa, on välttämätöntä ja kiireellistä.

Avoimuus, rakkaus ja rohkeus ovat Porin strategian iskusanoja. Nyt, hyvät valtuutetut ja virkamiehet: Vihreän ryhmän mielestä meidän on yhteistuumin elettävä todeksi erityisesti tuo sana rohkeus. Rohkeus toteuttaa uusia suunnitelmia elinkeinopolitiikassa ja kaikilla muilla toimialoilla sekä rohkeus tehdä kipeitäkin päätöksiä. Meidän pitää nopeasti realisoida ja konkretisoida kaupunkimme toimintastrategia siten, että se on taloudellisesti toteutettavissa ja niin, ettemme putoa kriisikuntien kastiin.