VALTUUSTOALOITE 24.5.2021

Mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Porin kaupungin talousarvion ja strategian laatimisen yhteydessä

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy arvioimaan talousarvion mielenterveysvaikutukset vuosittain sekä osana seuraavan strategian valmistelua.

Monilla kunnallisilla päätöksillä on mielenterveysvaikutuksia. Kuntalaisten mielenterveyteen vaikuttavat muutkin kuin sosiaali- ja terveystoimialan päätökset. Esimerkiksi turvallinen lapsuus, mielenterveystaitojen opetus ja työelämäosallisuus sekä väkivallan, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ovat tutkitusti tehokkaita keinoja mielenterveyden edistämiseksi.

Mielenterveyttä ja hyvinvointia edistämällä voidaan vähentää mielenterveyden ongelmien sosiaalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia myös kunnallisella tasolla. Palveluiden tarjoamisessa ja mielenterveysvaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityishuomiota elämän taitekohtiin (perheen muodostaminen, vanhemmaksi tulo, päivähoidon aloitus, koulun aloitus ja päättäminen, asevelvollisuus, työelämään siirtyminen, työttömyys ja menetykset) ja riskiryhmiin (oppimisvaikeudet, lastensuojelun tarve, päihde- ja huumeongelmat, naisiin kohdistuva väkivalta) sekä ihmisiin, jotka kärsivät moninaisista ongelmista.

Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki arvioi seuraavan strategian sekä vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä esitysten mielenterveysvaikutuksia ja kirjaa arvion liitteeksi hyväksyttäviin asiakirjoihin. Arviointiprosessin osaksi tulee ottaa kokemusasiantuntijoiden ja
alan asiantuntijoiden kuuleminen.

Porissa 24.5.2021
Porin vihreä valtuustoryhmä