Jätetty Porin kaupunginvaltuustolle 26.4.2021

Porin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin edellytyksin Porin vihreä valtuustoryhmä esittää:

Porin kaupunki omistaa Ulvilan Kullaalla Joutsijärven ja Tammen tilan alueella noin 1640 hehtaaria metsää. Kaupunki laati vuonna 2020 omistamalleen alueelle metsienhoito-ohjelman, jonka painopisteeksi valittiin retkeily- ja virkistyskäyttö. Ohjelmaa on kritisoitu, ja se sallii edelleen hakkuut luontoarvojen ja retkeilyn kannalta tärkeällä alueella, josta on suojeltu vasta erittäin pieni osa. Metso-ohjelman kohteet on määrä päivittää vuoden 2021 keväällä.

Tammen tilan metsienhoito-ohjelma ei sulje pois mahdollisuutta alueen myymiseen. Kaupassa olisi mahdollista saada valtiolta alueelta laskettava täysi metsätaloudellinen arvo (5–10 m€).  Kansallispuiston perustaminen varmistaisi alueen luontoarvojen säilymisen ja alueen kehittämisen merkittävänä luontomatkailualueena Satakunnassa. Se olisi tärkeä osa tulevaisuuden Porin ja Satakunnan vetovoimatekijöistä.

Vuoden 2019 syksyllä tehtiin Joutsijärven alueen käyttäjille kysely. Sen vastausten mukaan ”monimuotoiset, vaihtelevat, puhtaat, kauniit, hiljaiset ja rehevät metsät pitäisi alueella säilyttää.” Joutsijärven alueen metsien halutaan kasvavan ja vanhenevan omatahtisesti. Lehtoalueiden kunnostusta ja rauhoittamista toivotaan. Kyselyn tuloksena todettiin myös, että Tammen tilan palvelurakenteiden huolto ja kunnossapito ovat retuperällä. Kyselyyn vastasi 356 Joutsijärven alueella kävijää.

Vihreä valtuustoryhmä esittää

  • Pori lisää suojelupinta-alaa omistamiltaan alueilta Joutsijärven ympäristössä ja harkitsee koko alueen suojelua. Vaihtoehdot ovat yksityisen suojelualueen perustaminen tai alueen myynti valtiolle mahdollisen tulevan kansallispuiston ytimeksi.
  • Pori aloittaa neuvottelut ympäristöministeriön kanssa Joutsijärven alueen kaupan mahdollisuudesta. Joutsijärvi lehtoineen ja rantaluontoineen olisi Etelä-Suomen oloissa laaja ja merkittävä suojelu- ja virkistyskäyttökokonaisuus.
  • Joutsijärven alueen luontoarvojen perusteellista selvittämistä ja alueen luontotiedon tuomista avoimesti kuntalaisten ja luontomatkailijoiden saataville Porin kaupungin nettisivuille esimerkiksi paikkatietoaineistona.
  • Tammen tilan rakennusten ja rakenteiden korjaamiseksi sekä vanhan mallileirialueen purkujätteiden siistimiseksi alueelta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.