Me kaikki tiedämme, kuinka poikkeuksellisesta talousarviosta on kyse. Koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen ovat olleet selkeät, mutta kokonaisvaikutukset eivät ole vielä tiedossamme.

Alkanut uusi valtuustokausi on historiallinen ja merkittävä. Hyvinvointialueen käynnistymisen lisäksi TE-palvelut siirtyvät 2024 aikana valtiolta kunnille. Porin asema maakunnan keskuskaupunkina tulee entisestään vahvistumaan ja elinvoimatekijät korostumaan.

Talousarvioesitys on alijäämäinen ja lainanoton määrä kasvaa. Me kaikki tässä salissa olemme sitoutuneet valtuustosopimukseen, jonka tavoitteena on talouden tasapainottaminen tämän nelivuotiskauden aikana. Tehtävä ei ole helppo. Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut talouden tasapainottamiseen ensisijaisesti kasvun ja elinvoiman kautta leikkaamisen sijaan. Meidän tuleekin tehdä yli valtuustokauden kestävä kasvuohjelma.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää siitä, että investointeja tehdään rohkeasti. Näillä investoinneilla, kuten monitoimitaloilla ja päiväkodeilla, rakennetaan kestävää hyvinvointia. Palloiluhalli, kasvaneesta budjetista huolimatta, on tärkeä satsaus paitsi kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi, urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseksi myös tapahtumateollisuuden vahvistamiseksi. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että Pori on myös vahva kulttuurikaupunki. Kymmenien miljoonien panostus esitetään tehtäväksi nyt liikuntaan, mutta seuraavaksi olkoon kulttuurin vuoro. 

Kun puhumme perusturvasta, puhumme elämästä ja kuolemasta, ihmisten elämänkulusta. Silmänkääntötemput eivät auta. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että tuottavuusohjelman tavoitteet ja perustelut ovat kannatettavia sekä tehokkuuden että laadun näkökulmista.

Mitoitusten sopiminen ja virkojen perustaminen eivät auta, ellei samanaikaisesti panosteta työntekijöiden rekrytointiin, osaamiseen ja työvoiman saatavuuteen. Laitoshoidon purkaminen taas ei toimi, ellei turvata iäkkäiden kuntalaisten asumisratkaisuja siirtymävaiheissa ja kehitetä samanaikaisesti kotiin vietäviä palveluita. 

Meillä on vastuu tehdä kaikkemme, jotta hyvinvointialueelle siirtyy mahdollisimman hyvinvoivaa väkeä. Samat ihmiset täällä kunnassa jatkossakin asuvat – eivät ongelmat ja kustannukset rajoitu soteen ja siirry hyvinvointialueelle. 

Pori on lapsiystävällinen kaupunki. Näin lasten oikeuksien viikolla haluamme kiinnittää huomiota lasten hyvinvointiin. Lastensuojeluilmoituksia on ollut kasvava vuosina 2020 ja 2021. Niiden taustalla on usein lähisuhdeväkivaltaa tai vanhempien päihteidenkäyttöä. Huolestuttavaa on myös lasten ja nuorten päihteiden käyttö ja rajaton käytös, jotka ovat johtaneet huostaanottoihin. Miten tuemme ennaltaehkäisevästi lapsia, nuoria ja perheitä yhä vaativammassa kasvatustyössä? Sitä meidän tulee pohtia aikana ennen ja jälkeen sote-uudistuksen.

Pahoinvoinnissa korostuvat mielenterveysongelmat. Tiedämme, että ne ovat edelleen yksi suurimpia syitä siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Kouluterveyskyselyt osoittavat mielenterveysongelmien lisääntymisen yhä nuoremmilla. Me tarvitsemme riittävästi resursoidut mielenterveyspalvelut. Myös mielenterveyden palveluissa ennaltaehkäisy on edullisempaa, tehokkaampaa ja ennen kaikkea inhimillisempää. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin on syytä panostaa nykyistä enemmän. 

Väestö vähenee Satakunnassa ja Porissa uuden väestöennusteen mukaan. Se tarkoittaa työikäisen väestön ja verotulojen vähenemistä. Siksi tarvitsemme lisää osaamisperusteista ja humanitääristä maahanmuuttoa.  

Koulutukseen panostamisen avulla pystymme turvaamaan kaupunkimme veto- ja pitovoiman. Korkeakoulutuksen kehittäminen on valtuustosopimuksen mukaisesti avainroolissa.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen kaupunkikehittämisen painopisteiden nimeämisestä. Selkeät kehittämissuunnitelmat ovat oikea signaali paitsi asukkaille myös elinkeinoelämälle. Erityisesti haluamme kiinnittää huomiota kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Toivomme, että tästä salista löytyy tulevina vuosina aitoa tahtoa kehittää toria ja koko kaupunkikeskustaa. Erinomainen pohjatyö on nyt tehty. 

Joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen ja linjastouudistuksen jälkeen on tärkeää turvata joukkoliikenteen jatkokehittämisen toimintaedellytykset Porin alueella. Niin ikään esimerkiksi rakennusvalvonnan sekä muiden kuntalaisia ja kaupungin elinvoimaa palvelevien toimintojen henkilöstö- ja talousresurssien varmistaminen on oleellista. 

Koronan vaikutukset lapsiin ja nuoriin, tulevaisuuden porilaisiin ovat olleet merkittävät.  Onneksemme olemme saaneet kohdennettua harkinnanvaraista valtionavustusta lukuvuodelle 2020-2021 ja 2021-2022. Tämän avustuksen avulla pystymme paikkaamaan oppimis- ja hyvinvointivajetta, jota on korona-aikana kertynyt. Tämä avustus tulee kuitenkin jossain kohtaan loppumaan, jolloin esimerkiksi onnistuneesti rekrytoidut uudet psykologit ja oppilashuollon koko henkilöstö pystyvät kannattelemaan lapset ja nuoret kriisin ylitse. 

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja muut lakisääteiset uudistukset tuovat eteemme uusia haasteita ja velvoitteita. Uudistukset tarvitsevat huolellista valmistelua, mutta myös rahaa, jotta pystymme tarjoamaan laadukasta koulutusta tulevaisuudessakin. Nämä uudistukset nousevat myös tänään käsiteltävässä talousarvioehdotuksessa. 

Valtuustoryhmämme kiittää hyvin sujuneesta talousarviosyksystä muita ryhmiä, toimialojen viranhaltijoita, kaupunginjohtoa ja kaikkia, jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet keskusteluun. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa talousarvion hyväksymistä.