Suurten kaupunkien vihreät: Orpon hallituksen heikennykset asuntopolitiikkaan osuvat kaupunkien pienituloisiin

Suurten kaupunkien vihreät: Orpon hallituksen heikennykset asuntopolitiikkaan osuvat kaupunkien pienituloisiin

Kaavailtuja leikkauksia niin asumistukeen kuin kohtuuhintaiseen asumiseen on nykytilanteessa tarkasteltava uudelleen. Uudistuksia asuntopolitiikkaan tulee tehdä maltillisella aikataululla. Hallituksen harkitsemattomilla toimilla uhkana on rakennusalan työttömyyden kasvu, eriarvoistumisen lisääntyminen ja kasvavien kaupunkien elinvoiman vakava heikentyminen, mikä ei olisi kenenkään etu.

Ulvilan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden kannanotto kouluverkkoon

Ulvilan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden kannanotto kouluverkkoon

Puhuttaessa Ulvilan kyläkouluista, tarkoitettaneen Harjunpään, Kaasmarkun ja Koskin kouluja. Maantieteellisesti koulut ovat sopivan etäällä tosistaan ja jokaisen ympärille muodostuu luonteva koulunkäyntialue. Kaasmarkku on kooltaan pienin, mutta yhdessä liikuntapaikkojen ja lähiluonnon sekä elävän kyläkeskuksen kanssa koulu muodostaa miltei ainutlaatuisen ja ihanteellisen ympäristön oppimiseen. Huoli koulun säilymisestä on oikeaa vastuuntunnetta omasta elinympäristöstä ja etenkin lapsiperheiden palveluista.

Lammin tuulivoimakaava tulee hyväksyä

Lammin tuulivoimakaava on hyvin valmisteltu. Kaavaan liittyvä tutkimus ja mallinnus on tehty parhaan nykytietämyksen mukaan. Vihreät puolueena nojaa päätöksenteossaan tieteellisesti tutkittuun ja todistettuun tietoon. Aiemmat ongelmat on huomioitu lupaprosessia ja melun raja-arvoja tiukentamalla. Uuden tuulivoimalan sijainti on perusteltu ja kaava tulee hyväksyä.  

Mirka Virtanen: Britannian lukukausimaksut varoittava esimerkki Suomelle

Mirka Virtanen: Britannian lukukausimaksut varoittava esimerkki Suomelle

Lukukausimaksut tuottavat aika ajoin uutisotsikoita. Suomalaisessa keskustelussa olen muutamaan otteeseen kuullut vedottavan Iso-Britannian onnistuneeksi kuvailtuun maksujen korotukseen. Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen keväällä ehdottamat 2 000 euron lukukausimaksut perusteltiin mm. sillä, että Iso-Britanniassa lukukausimaksuilla ei ole ollut negatiivista vaikutusta sosiaaliseen liikkuvuuteen. Suoranaisten negatiivisten ja positiivisten seurausten väliin mahtuu kuitenkin paljon.