Ilmastonmuutoksen merkittävin aiheuttaja on ihmisten harjoittama toiminta ja seuraukset tulevat koskettamaan meitä kaikkia. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Meidän tulee siirtyä monipuoliseen, kestävään ja päästöttömään energiantuotantoon. Tärkeä osa tätä kehitystä on tuulivoima.

Tuulivoimaan paikallisesti panostamalla tuotetaan sitä tietotaitoa, jota me tarvitsemme pärjätäksemme sekä kansallisessa että kansainvälisessä kilpailussa. Se lisää omaa osaamistamme ja kykyämme valmistaa laitteita paikallisesti. Samalla vähennämme omaa riippuvuuttamme naapurimaista tuodusta energiasta ja korvaamme omaa saastuttavaa tuotantoamme. Meillä ei ole varaa jäädä seuraamaan sivusta, kun muu maailma menee eteenpäin, ja me jäämme kehityksestä jälkeen.

Lammin tuulivoimakaava on hyvin valmisteltu. Kaavaan liittyvä tutkimus ja mallinnus on tehty parhaan nykytietämyksen mukaan. Vihreät puolueena nojaa päätöksenteossaan tieteellisesti tutkittuun ja todistettuun tietoon. Aiemmat ongelmat on huomioitu lupaprosessia ja melun raja-arvoja tiukentamalla. Uuden tuulivoimalan sijainti on perusteltu ja kaava tulee hyväksyä.

Porin seudun Vihreiden puolesta
puheenjohtaja Juuli Ojansuu
varapuheenjohtaja Jarkko Santala

Lisätiedot:
Juuli Ojansuu puh. 0401341631
puheenjohtaja
Porin seudun Vihreät ry