Kaupunginvaltuusto on helmikuussa 2017 hyväksynyt kaupungin nykyisen strategian Pori. Asenne. Strategia 2025. Sitä tukemaan ja täydentämään on laadittu monipuolisia ohjelmia. Kaikki nämä asiakirjat on valmisteltu virkamieskunnan ja poliittisten luottamushenkilöiden yhteistyönä ja niiden pitäisi ohjata kaupungin toimintaa. Hyvät visiot eivät nykyisellään toteudu käytännössä eikä kaupungilla ole selkeää päämäärää, johon sitä johdettaisiin nykyaikaisin menetelmin. Strategian ja ohjelmien jalkauttamista kaikilla toimialoilla tulee entisestään tehostaa. Tämä edellyttää kannustavaa johtamista ja monialaista yhteistyötä.

Nykyinen johtamistapa ei vihreän valtuustoryhmän näkemyksen mukaan tue henkilöstön luovaa ja innovoivaa työskentelyä, mikä näkyy esimerkiksi kaupungin elinkeinoelämän vetovoimatekijöissä. Johtamisen tilannekuva pitää selvittää perinpohjaisesti, koska Porin kaupungilla ei yksinkertaisesti ole varaa jatkaa nykyisellään.

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että kaupunginhallitus tilaa ulkopuoliselta, riippumattomalta toimijalta auditoinnin nykyisen johtamistavan toimivuudesta. Auditoinnin tulokset tulee huomioida kaupungin johtamiskulttuuria uudistettaessa.