Vihreät asetti ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat Poriin, Ulvilaan ja Harjavaltaan

Vihreät asetti ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat Poriin, Ulvilaan ja Harjavaltaan

Nimetyt 11 ehdokasta ovat Anu Ikonen-Kullberg, yliopisto-opettaja, Pori, Hanna Sinisalmi, luokanopettaja KM, Pori, Heli Mannersuo-Ojansuu, varhaiskasvatuksen opettaja, FM, Pori, Henri Välikangas, näyttelijä, Pori, Jarkko Santala, tietojärjestelmävastaava, Pori, Justus Leppänen, ravintolatyöntekijä, apulaisvuoropäällikkö, Pori, Merja Brander, kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Ulvila, Pyry Väre, sijoittaja, Ulvila, Henry Flinkman, museojohtaja, Harjavalta, Tiina Toivonen, Controller, Ulvila, Minka Leino-Holm, sosiaalityöntekijä, Pori.

Valtuustoaloite: Porin kaupungin on säilytettävä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus

Valtuustoaloite: Porin kaupungin on säilytettävä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus

Maksuttomuus vaikuttaa koulutuksen tasa-arvon toteutumiseen ja vähentää eriarvoisuutta. Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen erityisesti opiskelijoilla, joiden vanhemmista vähintään toinen on työtön, kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettuja tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi. 

Porilaisten lukiolaisten hyvinvointi vaatii huomiota ja toimia

Porilaisten lukiolaisten hyvinvointi vaatii huomiota ja toimia

Kouluterveyskyselyn tulokset on otettava vakavasti, ja tehtävä monialaisesti tarvittavia toimenpiteitä lukiolaisten ja kaikkien porilaisten nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yksi mahdollinen toimi olisi lukion aikuisten määrän lisääminen niin, että nuorten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta saataisiin vahvistettua heidän ehdoillaan ja johtamana, aikuisten tukemana.

Suurten kaupunkien vihreät: Orpon hallituksen heikennykset asuntopolitiikkaan osuvat kaupunkien pienituloisiin

Suurten kaupunkien vihreät: Orpon hallituksen heikennykset asuntopolitiikkaan osuvat kaupunkien pienituloisiin

Kaavailtuja leikkauksia niin asumistukeen kuin kohtuuhintaiseen asumiseen on nykytilanteessa tarkasteltava uudelleen. Uudistuksia asuntopolitiikkaan tulee tehdä maltillisella aikataululla. Hallituksen harkitsemattomilla toimilla uhkana on rakennusalan työttömyyden kasvu, eriarvoistumisen lisääntyminen ja kasvavien kaupunkien elinvoiman vakava heikentyminen, mikä ei olisi kenenkään etu.