Teija Österlund: Rahasta kiinni vai rahan takia

Teija Österlund: Rahasta kiinni vai rahan takia

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei näivetä maaseutua, kuten kansanedustaja Jari Koskela ps (29.11) väittää. Sen sijaan kaikki nuoret, niin maaseudunkin, saavat maksutonta toisen asteen koulutusta haluamassaan opinahjossa. Ammattitaitoinen ja mahdollisesti jopa moniammatillinen nuoriso pitää maaseudun elinvoimaisena. Nyt maaseudun nuorillakin on mahdollisuus opiskella ammatillinen perustutkinto maksuttomine oppikirjoineen, työvälineineen, työvaatteineen ym. aiemmin ammatilliseen koulutukseen suuntautuneet ovat joutuneet kustantamaan kaiken itse.

Kaarina Ranne: Mitä tarkoittaa palvelulupaus ”mahdollistamme onnellisen vanhuuden”

Kaarina Ranne: Mitä tarkoittaa palvelulupaus ”mahdollistamme onnellisen vanhuuden”

Porin hyväksytyssä kaupunkistrategiassa perusturvan palvelulupauksena on: ”mahdollistamme onnellisen vanhuuden.” Joudun kysymään, onko lupaus ylimitoitettu? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton laatusuositukset hyvän vanhuuden takaamisesta (2020) merkitsevät paikallistasolla muun muassa kunnan väestön ikääntymisen reaalista huomioon ottamista, iäkkäiden palvelujen jatkuvaa kehittämistä, arviointia, tutkimustiedon käyttöä ja toimeenpanoa ikääntyneitä kuunnellen. Miten nämä asiat tulevat todeksi Porin vanhuspalvelujen arvovalinnoissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa?

Krista Virtanen-Olejniczak: Mummut maksutta mukaan?

Krista Virtanen-Olejniczak: Mummut maksutta mukaan?

Talouselämä-lehti kertoi lokakuussa tuoreesta tutkimuksesta, joka osoitti, että maailman rikkaimmat ihmiset ovat nyt rikkaampia kuin koskaan. Myös Suomessa eriarvoisuus kasvaa esimerkiksi koronan aiheuttaman työttömyyden myötä. Tosin jo ennen koronaa meillä oli köyhiä. Moni ikäihminen elää taloudellisessa niukkuudessa pienen eläkkeen turvin.

Tuomas Zacheus: Arvostaako Pori osaamista ja koulutusta?

Tuomas Zacheus: Arvostaako Pori osaamista ja koulutusta?

Pori on monella tapaa taantuva kaupunki. Väestöllinen huoltosuhde sekä sen ennuste ei lupaa hyvää. Automaation kehityksestä huolimatta kaupunkiin tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa työikäistä väkeä ja osaavaa työvoimaa. Näin on myös julkisella sektorilla. Niinpä on syytä kysyä, kuinka houkutteleva julkinen sektori on osaavan ja koulutetun työvoiman kannalta? Kuinka houkuttelevana Pori yleensäkin näyttäytyy osaajien silmissä?