Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen toi kaupunginhallitukseen (13.4.) esityksen rantamakasiinin eli Café Jazzina tunnetun rakennuksen myymisestä MHR Yhtiö Oy:lle poiketen teknisen lautakunnan päätösesityksestä vuokrata rakennus tarjousmenettelyn voittaneille yrittäjille. Kaupunginhallituksessa Luukkosen esitys jätettiin pöydälle ja asiasta päätetään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa (4.5).

Rantamakasiinia yritettiin myydä vuosi sitten ja siitä järjestettiin avoin tarjouskilpailu, johon ei tullut yhtään tarjousta. Tämän jälkeen rantamakasiini päätettiin vuokrata kesäksi, koska museoviraston mukaan rakennus ei sovellu ympärivuotiseen käyttöön. Tekninen lautakunta päätti avoimen tarjousmenettelyn perusteella esittää kokouksessaan 13.3. rantamakasiinin vuokraamista Santtu Kankkusen ja Jani Läntisen perustettavalle yritykselle tarjotun vuokraushinnan ja taustakartoituksen perusteella. Kankkusella ja Läntisellä on pitkä ja moitteeton historia ravintolatoiminnasta useilla paikkakunnilla Suomessa.

Tällainen päätöksentekoprosessin arvaamattomuus heikentää kuvaa Porin kaupungista luotettavana yhteistyökumppanina. Yhdenvertaisuuden periaatteita ja kulttuurihistoriallisia arvoja ei voi uhrata nopeiden eurojen edessä. Yrittäjämyönteistä Poria rakennetaan johdonmukaisella ja avoimella päätöksenteolla. Julkisen vuokramenettelyn ja teknisen lautakunnan päätöksen ohittava esitys ei tue näitä tavoitteita.

Mikäli rantamakasiinia harkitaan myytäväksi uudelleen, tulee myymisestä järjestää avoin tarjouskilpailu, jossa ostajaehdokkaille tulee tehdä samalla selväksi tontin vuokrahinta tuleviksi vuosiksi. Rakennuksen arvo, tontin vuokrahinta ja annetut ostotarjoukset tulee viestiä julkisuuteen kaikkien kaupunkilaisten tietoon ennen päätöksen tekemistä.

Rantamakasiinin on suunnitellut Gustaf Nyström vuonna 1896 jokirannan sataman varastorakennukseksi ja se on yksi Porin kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmista jäljellä olevista rakennuksista. Myymisen riskinä on, ettei kaupunki voi sen jälkeen enää määritellä rakennuksen käyttötarkoitusta. Riskinä kaupungille on tulevista käyttötarkoituksista syntyvä imagohaitta. Rakennuksen vuokraamisen etuna taas on, että kaupunki pystyy säätelemään sen käyttöä. Tärkeää on, että vuokrat kattavat kaupungille rakennuksesta syntyvät käyttökulut.

Merkittävien kulttuurihistoriallisten rakennusten myymisessä ja vuokraamisessa tulee käyttää erityistä harkintaa. Kaupungin päätöksenteon tulee myös olla johdonmukaista. Tarjouskilpailujen, olipa kyse vuokraamisesta tai myymisestä, tulee olla avoimia ja yhdenvertaisia kaikille yrittäjille. Nyt rakennusta ollaan myymässä ilman, että myyntihinnasta on annettu mitään tietoa julki. Kilpailutuksen ja sen tulosten tulee olla julkisuuslain puitteissa saatavilla ajoissa ja riittävin tiedoin myös kuntalaisille ja päätöksentekijöille.

Toivomme kaupunginhallituksen käyttävän vakaata harkintaa ja edellyttävän yrittäjien yhdenmukaista kohtelua maanantaina päättäessään rantamakasiinin kohtalosta.

Minna Haavisto
teknisen lautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Juuli Ojansuu
FM kulttuurintutkija, toiminnanjohtaja (vihr.)

Laura Pullinen
sivistyslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr.)