Köyhyystutkija, sisäministeri Maria Ohisalo on useissa puheenvuoroissaan nostanut esiin lapsiperheköyhyyden ja siihen liittyvät erilaiset ilmiöt. Hänen mukaansa koronakevään 2020 aikana satatuhatta lasta on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle.

Tilastokeskuksen mukaan pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 640 000 eli 11,8 prosenttia kotitalousväestöstä vuonna 2018. Esimerkiksi yksinhuoltajalla, jolla on kaksi alle 14-vuotiasta lasta, pienituloisuuden raja on 1 967 euroa kuukaudessa.

Köyhyydellä on tapana periytyä, sillä se vaikuttaa usein köyhien perheiden lasten tulevaisuuden koulutus- ja tulotasoon. Suomalainen perusopetus on tasannut hyvin perheiden eroja. Perusopetus pohjautuu maksuttomuuteen, jossa oppimateriaalit ja opetusvälineistö ovat jokaiselle oppilaalle maksuttomia.

Hallitus palautti tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen 1.8.2020. Edellinen hallitus rajasi lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kerrotaan, että rajauksella ei saatu taloudellisia säästöjä ja lasten yhdenvertainen asema vaarantui.

Tällä hetkellä Suomessa on maksuton esiopetus, joka laajenee kokeiluna 10 000:lle viisivuotiaalle maksuttomaksi kaksivuotiseksi esiopetukseksi. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että varhaisessa vaiheessa annettu tuki lapselle tasoittaa eriarvoisuutta ja osaamisen eroja. Eriarvoisuutta on vaikeampaa ja kalliimpaa paikata myöhemmissä kouluasteissa.

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan pääomaveroa voisi korottaa ja muuttaa progressiivisemmaksi. Näillä keinoilla kustannetaan turvaverkkoa jokaiselle, myös syrjäytymisvaarassa, olevalle lapselle.

Heli Mannersuo-Ojansuu
Varhaiskasvatuksen opettaja, FM

Hanna Sinisalmi
Luokanopettaja, KM