Ihmisen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on tosiasia, josta tiedeyhteisöllä on lähes 100 prosenttinen yksimielisyys. Ilmastonmuutos kaventaa ihmisten elintilaa. Se sulattaa napajäätiköitä, jolloin vedenpinta nousee ja yhä suurempia maa-alueita jää vedenpinnan alle. Ilmastonmuutos aiheuttaa myös kuivuutta useissa maailman maissa, jolloin juomavedestä tulee pulaa, ruoka vähenee viljelyskelpoisen maan kaventumisen myötä, mikä puolestaan johtaa sotiin. Toisaalta ilmastonmuutos voi vaikuttaa Suomeen (ja Poriin) siten, että meriveden lämpenemisen johdosta Golf-virta kääntyy tai loppuu kokonaan, jolloin Suomesta tulee yhtä kylmä paikka kuin sen kanssa samalla leveysasteilla sijaitsevista Alaskan, Kanadan tai Siperian alueista.

On tehtävä kauaskantoisia ratkaisuja ennen kuin ollaan menty sen pisteen yli, jolloin ilmastonmuutosta ei voida enää pysäyttää. Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa myös kuntatasolla. Porin tulisikin toimia esimerkkinä muille kaupungeille ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Keinoja tähän ovat ensinnäkin tuulivoiman lisääminen. Porin tulee olla mukana rakentamassa nykyistä enemmän tuulivoimaloita ja ne tulee sijoittaa ennen kaikkea merelle, jolloin ne eivät häiritse ihmisiä. Tuulivoima on pitkällä tähtäimellä kustannustehokasta.

Toiseksi, aurinkoenergiaan tulisi panostaa voimakkaasti. Porissa on runsaasti aurinkoenergiaosaamista, onhan Porin uimahalli maailman ensimmäisiä pelkällä aurinkoenergialla toimivia uimalaitoksia. Nykyiset aurinkoenergiakennot ovat tehokkaita energian varastoijia ja niiden teknologia kehittyy koko ajan. Porin kerrostalojen katoille tulisi sijoittaa paljon nykyistä enemmän aurinkoenergiakennoja. Myös esimerkiksi Eteläpuiston tyhjillään olevien talojen katoille tulisi sijoittaa aurinkopaneeleita.

Kolmanneksi, kouluilla on nykyisin opetussuunnitelmien raamien puitteissa mahdollista painottaa niiden sisältöä. Porin kouluissa koulujen opetusohjelmaan tulisi lisätä nykyistä enemmän tietoa ilmastonmuutoksesta. Tietoa lisäämällä voimme varautua paremmin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sen vaikutusten ennaltaehkäisyyn.  


Jari Känä on 33-vuotias porilainen sahatyöntekijä ja tuore perheenisä. Hänelle tärkeitä asioita ovat vaimo, kaverit, jalkapallo, futsal, frisbeegolf sekä hyvä huumori. Luonteeltaan hän on spontaani, ystävällinen, realistinen ja huumorintajuinen. Kuntavaaleissa hänen kärkiasioitaan ovat luonto, eriarvoisuuden lisääntymisen estäminen sekä opetus ja työllisyys.