Uutiset kemikaalipäästöistä Kokemäenjokeen ovat herättäneet huolta muutaman viime vuoden aikana. Joen varrella pitkään vaikuttaneilta teollisuuslaitoksilta ja muilta toimijoilta on päässyt haitallisia aineita veteen, kun kontrolli on varotoimista huolimatta pettänyt. Tämä on järkyttänyt, koska joen tila on viime vuosikymmeninä kohentunut sen pahimmista ajoista.

Päästöonnettomuudet ovat osoittaneet, miten herkkä luonto on. Jokainen häiriötila vaikuttaa aina oman aikansa myös joen virkistyskäyttöön. Kokemäenjoki on yksi Satakunnan elinvoiman perustekijöistä. Sen suojeleminen on meidän kaikkien tehtävä, myös joen varrella toimivien teollisuuslaitosten. On selvää, että kukaan ei päästöjä tahallaan jokeen tee. Tapahtuneista onnettomuuksista on myös opittu, ja ryhdytty toimenpiteisiin uusien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Uusi teollisuus ja työpaikat ovat tervetulleita Satakuntaan. On järkevää ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista rakentaa teollisuutta alueille, missä sitä jo ennestään on. Näin voidaan hyödyntää olemassa olevaa raskaan teollisuuden käyttöön suunniteltua infrastruktuuria, liikenneyhteyksiä, teollista osaamista ja tuotantoa, sekä alueelle muodostunutta vahvaa osaamista ympäristökysymyksissä.

Harjavaltaan suunnitellun BASF:n katoditehtaan arvioiduissa sulfaattipäästöissä on numeroina tarkasteltuna kyse suurista määristä. Tehtaan tuotantokapasiteettiin suhteutettuna luvut ovat kuitenkin ymmärrettävämpiä. Ratkaisevaa on, kuinka vakavasti päästöihin suhtaudutaan, ja kuinka vastuullisesti niiden käsittelyyn sitoudutaan. On panostettava tutkimukseen, uusiin tekniikoihin ja hyviin käytänteisiin, joilla virheet pystytään minimoimaan ja päästöjä voidaan vielä pienentää.

Harjavalta on nousemassa yhdeksi niistä paikoista, joissa tehdään työtä ja tutkimusta meidän, ja tulevien sukupolvien olemassaolon puolesta. Tulevaisuutemme määrittyy hyvin pitkälti sillä, kuinka puhtaasti pystymme tuottamaan, varastoimaan ja käyttämään energiavarojamme. Suunniteltu katoditehdas on osa sitä laajaa verkostoa, joka pyrkii ratkaisemaan myös näitä kysymyksiä.

On tärkeää, että uusi tuotantolaitos ymmärtää vastuunsa ja antamansa esikuvan merkityksen myös ympäristökysymykset huomioonottavan teollisuuden kehittämisessä. Vastuullisesti toteutettuna katoditehdas on tervetullut Satakuntaan.

Susanne Ekroth (vihr.) Rauma

Henry Flinkman (vihr.) Harjavalta

Henry Merimaa (vihr.) Pori