Yliö-kirjoitus julkaistu Satakunnan Kansassa 9.5.2017

Kuntavaalien jälkeen solmitut tekniset vaaliliitot Satakunnan eri kunnissa, ovat herättäneet huomiota. Vaalien jälkeen tehtyjen teknisten vaaliliittojen avulla kukin puolue pyrkii saamaan mahdollisimman paljon luottamuspaikkoja. Pienet puolueet ovat yleensä olleet neuvotteluissa heikossa asemassa.

Tällä kertaa Porissa mikä tahansa puolue olisi kuitenkin voinut muuttaa asetelmia oleellisesti. Tekniset vaaliliitot muodostuvat paljolti neuvotteluvalmiuden ja –nopeuden pohjalta. Tarvitaan myös hyvää laskutaitoa, kun mietitään erilaisia neuvotteluasetelmia.

Porin Vihreiden valtuustoryhmän mielestä nyt käytössä oleva järjestelmä ei ole oikeudenmukainen. Tämän vuoksi olemme kritisoineet vaaliliittoneuvotteluja ja ehdottaneet, että Pori siirtyisi joidenkin kuntien tapaan jakaa luottamuspaikat vaalitulosta noudattaen pisteytysjärjestelmän mukaan. Käytäntö on voimassa ainakin Espoossa ja uusimpana tulokkaana tämän tavan on ottanut käyttöön Kokkola. Olen toiminut Porin Vihreiden valtuustoryhmän edustajana Porin organisaatiotoimikunnassa. Vein valtuustoryhmän esityksen pistejärjestelmään siirtymisen selvityksestä organisaatiotoimikunnan tietoon viime kuntavaalien jälkeen. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta, voimallisimmin sitä vastusti kokoomus.

Reilut kahdeksan vuotta sitten Porin kuntavaalien tuloksena vuosikymmeniä jatkunut vasemmistoenemmistö ei enää toteutunut, vaan äänet jakautuivat tasaisemmin useamman eri puolueen välillä. Vaalitulos lienee ilahduttanut kokoomuksen äänestäjiä. Monien yllätykseksi kokoomus kuitenkin solmi teknisen vaaliliiton SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa ja vahvisti vaaliliitossa olevien kolmen puolueen valtaa. Samoin tapahtui viime vaaleissa, tosin sillä erolla, että tuolloin mukaan otettiin myös keskusta. Nyt pitkään jatkuneen sinipunayhteistyön väliin tuli tällä kertaa vihreät.

Olen usein kuullut kysyttävän onko vihreät vasemmisto- vai oikeistopuolue. Kysymyksen asettelu on vihreille vieras, koska Vihreän liiton perustamisen yksi syy oli vastata siihen tarpeeseen, että ihmiset eivät enää löydä itseään tältä perinteiseltä akselilta.  Jos kuitenkin halutaan analysoida puolueen linjauksia tältä pohjalta, niin sosiaalipolitiikan puolella vihreiden arvot ovat varmasti lähempänä vasemmistoa, kun taas esimerkiksi työnteon kannattavuus ja hallinnon karsiminen ovat teemoja, jotka ovat yhdistäneet vihreät oikeistoon. Vihreillä on omat, muista puolueista eriävät linjauksensa, joista voi mainita esimerkiksi luonnonsuojelun, ympäristökysymykset, feminismin ja vammaisten aseman parantamisen. Päättymässä olevana vaalikautena vihreät ovat profiloituneet erityisesti koulutuksen puolustajina. Petri Lahtinen (SK 6.5.) kysyy kirjoituksessaan, taantuko Pori nyt tehtyjen vaaliliittojen takia takaisin 70-luvulle. Vastaan hänelle, että näin ei tule tapahtumaan ainakaan sen vuoksi, että valtaa on nyt hieman aiempaa enemmän arvoliberaaleina uudistajina profiloituvilla vihreillä.

Vihreät on valmis poliittiseen sisällölliseen yhteistyöhön eri puolueiden kanssa siten, että kulloinkin päätettävistä asioista neuvotellaan asiat edellä ja hyviä tapoja noudattaen.