Julkaistu Satakunnan Kansan mielipideosastolla 4.4.2017

Yhteydenotoissani työtehtävien yhteydessä naapurimaakuntien pelastuslaitoksiin ja sairaanhoitopiireihin on selvinnyt, että työssäoppijoiksi otetaan ensi sijaisesti oman maakunnan oppilaitoksien opiskelijoita. Satakunnassa olisi tarpeen vastaavanlainen käytäntö. Päätös pitäisi tehdä organisaatioiden strategisella tasolla ja päätöksentekoon osallistuisivat sekä johtavat viranhaltijat että luottamushenkilöt. Sote-uudistuksen lähestyessä ja valittaessa palveluntuottajia, on pidettävä esillä opiskelijaohjaus. Se on merkittävä suorite, mitä usein tuodaan kovin vähän esille organisaatioiden vuosikertomuksissa tai historiikeissa. Sote-alan palveluntuottajilta pitää edellyttää, että he sitoutuvat ottamaan oman toimialansa opiskelijoita työssäoppijoiksi. Lienee kohtuullista, että julkista rahoitusta saavat toimijat, antavat panoksensa myös ammattihenkilöiden koulutukseen.  Sote-uudistuksen yhteydessä pitäisi lisäksi ottaa esille, että luovutaan oppilaitosten maksamista ohjauspalkkioista.

Alussa esille ottamani organisaatiot edustavat erikoistunutta osaamista ja henkilökunnan ammattitaito kehittyy vaiheittain tutkintokoulutuksen, erilaisten täydennyskoulutusten ja työkokemuksen kautta. Vaikka sekä pelastuslaitoksella että sairaanhoitopiirissä on hoitohenkilökunnassa melko pieni joukko 2. asteen tutkinnon suorittaneita henkilöitä, ovat työssäoppimispaikat ammatillista perustutkintoa suorittaville silti äärimmäisen tärkeitä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisältyy valinnaisia osaamisaloja kuten mielenterveys- ja päihdetyö tai ensihoito. Etenkin nuorisoasteen opiskelijoille jatko-opintojen suunnittelua varten ja saadakseen realistisen kuvan oman osaamisalansa ammattitaitovaatimuksista on työssäoppiminen oman osaamisalansa ytimessä äärimmäisen tärkeätä. Kokemus on osoittanut, että hoitoalalle saadaan erinomaisia tekijöitä sekä ammatillisesta koulutuksesta että ammattikorkeakoulusta. Ammatillisen koulutuksen kautta ammattikorkeakouluun eteneminen on osalle nuorista sopivampi reitti kuin eteneminen lukion kautta. Organisaatioiden toive saada kokeneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä onnistuu ainoastaan elinikäisen opiskelun ja työnteon sopivalla vuorottelulla ja yhdistämisellä.

Sakari Aalto (vihr.), Ulvila