Julkaistu Satakunnan Kansan mielipideosastolla 31.3.2017

Porilta puuttuu selkeä ja kattava ympäristöstrategia tavoitteineen ja toteuttamiskeinoineen, vaikka monissa muissa kunnissa sellainen on jo laadittu. Esimerkiksi Pirkkalan ympäristöohjelma vaikuttaa todella hyvältä.

Kaupungillamme on kyllä ilmasto-ohjelma, mutta se ei ole vielä riittävä. Ympäristön tilan parantamiseksi tarvitaan paljon yksityiskohtaisemmat toimenpide-esitykset esimerkiksi energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi, joukkoliikenteen kehittämiseksi ja kevyen liikenteen edistämiseksi, myös jätteiden määrän vähentämiseksi ja lajittelun tehostamiseksi.

Porin ympäristöohjelmassa voitaisiin nostaa ympäristövaikutusten huomiointi kaupungin tekemissä hankinnoissa nykyistä tärkeämmäksi valintaperusteeksi. Kaavoittamisessa painopistettä tulisi lisätä viheryhteyksien ja lähivirkistysalueiden säilyttämiseen. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi metsänhoidossa tulisi käyttää luonnonmukaisia menetelmiä ja suojelupinta-ala Porin omistamilla alueilla tulisi nostaa nykyisestä noin kahdesta prosentista vähintään kymmeneen prosenttiin.

Mielestäni Porin tuleekin laatia seuraavalla valtuustokaudella sitova, pitkän aikavälin ympäristöohjelma, joka tuo ympäristöasiat vahvasti mukaan päätöksentekoon, myös osaksi taloussuunnittelua ja luo kuntaamme pysyvät ympäristövastuulliset toimintatavat.

Kirjoittaja on Vihreiden kuntavaaliehdokas Porissa.
Kuva: Yyterin kylpylähotelli