Työmarkkinat jakautuvat ja pirstaloituvat yhä useamman työntekijän joutuessa ketjutettujen työsopimusten viidakkoon. Työnantajan ja työnhakijan tarpeet eivät aina kohtaa ja pahimmassa tapauksessa epäluulo syvenee molemmin puolin. Ns. kohtaanto-ongelma syntyy, kun saatavilla olevan työvoiman osaaminen ei vastaa työnantajan vaatimuksia.

Työntekijä on tiukasti kilpailluilla, varsinkin globaaleilla markkinoilla yhä kalliimpi ja samalla riskialttiimpi sijoitus. Työnantaja kokee, ettei tarvittaessa pääse tuottamattomasta työntekijästä eroon, kun taas työntekijän näkökulmasta hän on pelkkä hyödyke, joka vaihtuu turhankin nopeasti. Määräaikaisten työsuhteiden suosio selittyy juuri investoinnin riskialttiudesta.

Työmarkkinoiden karuudesta johtuen osa kokee jäävänsä väliinputoajan asemaan. Itsensä elättämisen periaate on suomalaiskansallista pärjäämistä ja halua olla herra itselleen. Palkkatyötä etsivällä ovat vaihtoehdot usein vähissä. Yrittäjyys ei välttämättä sikiä intohimosta tai palosta olla itsenäinen ja riippumaton.

Yksinyrittäjä on toki riippumaton työkavereista, pomoista ja alaisista. Työajat ovat jossain määrin itse soviteltavissa, mutta yksin tekemisessä on varjopuolensa, sillä tukiverkosto puuttuu. Kun on oma työnantajansa, on pakko venyä myös oman ydinosaamisensa ulkopuolelle. Työnantajan alaisuudessa työskentelevällä on lomat, tauot ja yhteisön järjestämä viriketoiminta. Itsensä työllistäjällä on sananmukaisesti elämä omissa käsissä, kuten heikko sosiaaliturva hädän hetkellä. Tuote tai palvelu ei käy kaupaksi, kilpailutilanne ajaa ahtaalle tai oma terveys heikkenee. Suhdanteiden vaihtuessa tilipussi kevenee. Palkansaajien ja eläkkeensaajien säännöllinen ansio muuttuu haaveiden kaukomaaksi.

Yrittäjän perustulo saattaa olla tulevaisuutta, vaikka osa yrittäjistä ei näe sen mahdollisuuksia. Alkava yrittäjä voisi starttirahan korvikkeeksi saadun perustulon turvin uskaltautua yrittäjäksi antaakseen itselleen mahdollisuuden onnistua.


Kirjoittaja on freelancer, akateeminen pienyrittäjä, jonka tulot muodostuvat pienistä puroista ja jonka on tämän vuoksi jatkuvasti oltava avoin kaikenlaisille uusille ideoille. Mukavuusalueita on ylitetty ja alitettu, mutta kaikesta tästä on samalla syntynyt varmuus oppia uutta.