Neljä vuotta sitten käytyjen kunnallisvaalien jälkeen Porin poliittiset ryhmät solmivat yhteistyön hengessä valtuustosopimuksen, joka määrittää tavoitteet kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sopimuksessa olivat mukana kaikki puolueet Kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta. Vihreät ovat olleet valtuustosopimuksessa mukana alusta alkaen mukaan lukien sopimuksen suunnittelun ja päivityksen.

Sopimuksen määrällisiä tavoitteita tärkeämpää, on mielestäni sopimuksen henki. Valtuustosopimuksen ajatuksena on, että valtuustoryhmät yhdessä neuvottelevat tavoitteet, joilla Porin velkaantuminen saadaan kuriin ja Porin johtajuusjärjestelmä uudistetaan. Miten tässä sitten on onnistuttu?

Valtuustosopimusta on päivitetty kaksi kertaa valtuustokauden aikana. Ensimmäisellä kerralla saatiin joukkoon mukaan myös sieltä puuttunut KD. Toisella kerralla sopimuksen jättivät KD, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset. Itse arvioisin, että valtuustosopimuksen tavoitteissa on onnistuttu hyvin. Pettymyksiä on tuottanut se, että joiltakin osin se avoimuuden ja yhteistyön henki, jota tavoiteltiin, ei ole täysin toteutunut.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 oli komeasti lähes 10 miljoonaa ylijäämäinen. Säästöjen synkkänä puolena oli kuitenkin henkilöstön lomautukset, jotka koettelivat henkilöstön jaksamista. Vihreät pitivät lomautuksia vääränä ratkaisuna ja vastustivat niitä prosessin alusta lähtien. Valtuustosopimuksen ajatus yhteistyöstä ja avoimuudesta on Vihreiden politiikan mukaisista. Tämän vuoksi pidän tavoiteltavana, että Vihreät on sopimuksessa mukana myös tulevalla valtuustokaudella.


Anne Liinamaa on toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Porin Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän kuuluu Porin organisaatiotoimikuntaan ja on Satakunnan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen.