Porilaiset koululaiset joutuivat viime syksynä ikävien säästöjen kohteeksi, kun heidän opettajansa olivat lomautettuina. Loppuviimein lomautusten rahallinen merkitys jäi pieneksi. Säästöt ovat kuitenkin jo pidemmän aikaa nakertaneet resursseja koulusta ja erityisesti tukea tarvitsevilta oppilailta. Pisa-tutkimuksen huipputulosten takaa löytyy myös surullisia ihmiskohtaloita.

Oppimisvaikeudet ovat hyvin yleisiä. Erilaisten oppijoiden liiton mukaan jopa 20-25%:lla väestöstä on jonkinlaisia, lievempiä tai vaikeampia oppimisvaikeuksia. Jokaisella kouluikäisellä erilaisella oppijalla pitää olla oikeus mahdollisimman oikeanlaiseen opetukseen ja tukeen, niin että oppimisvaikeuksien aiheuttamat haitat voidaan minimoida.

Koska resurssit Porin koulutoimessa ovat olleet jo pitkään pienet, koulut ovat joutuneet venyttämään lain kirjainta ja tuesta on tingitty monessa koulussa. Jokaisella luokan- ja aineenopettajalla pitäisi olla koulutusta ja kykyä  oppilaan auttamiseen ja taitoa  ja aikaa ottaa hänen erityistarpeitaan huomioon. Päättäjien tehtävä on järjestää tukeen ja koulutukseen tarvittava rahoitus.

Tällä hetkellä Porissa on ripoteltu erityisopetukseen pienryhmiä eri puolille kaupunkia niin, että erityisoppilas joutuu vaihtamaan koulua jossain vaiheessa koulupolkuaan, kun omassa koulussa ei olekaan seuraavan luokan erityisluokkaa.  Miltähän pienestä erityisoppilaasta tuntuu koulun vaihto ja pidemmät koulumatkat? Silloin säästetään väärästä paikasta, kun kaikkein heikoimman koulutietä hankaloitetaan.

Jokainen pienryhmässä saavutettu lukutaito tai jokainen tukiopetuksessa hoksattu yhtälönratkaisu on oppijalle ihan oma ilo ja onnistuminen. Jokainen kunnialla loppuun viety peruskoulutaival on omiaan lyhentämään yhteiskunnasta syrjäytyneiden pitkää jonoa. Ja jokainen syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle yli miljoona euroa elämänsä aikana. Käytetään ne rahat mieluummin lapsiin.

Hallitus on ajanut suuria leikkauksia koulutukseen. Me vihreät olemme sitä mieltä, että koulutuksesta ja sivistyksestä tulee vastedes kuntien tärkein tehtävä. Koulu on rakennus, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen. Tulevaisuuden Suomen menestys tehdään siellä. Yhdessä voimme tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan, jos niin valitsemme. Päätös on sinun.


Piia Risku-Myllyharju on porilaisen lukihäiriöisen yläkoululaisen äiti sekä biologian, maantieteen ja terveystiedon lehtori.