Ennakoidaanko kaupungissamme ammatillisen koulutuksen historialliset muutokset, nuorisotakuun toteutumattomuus sekä ”amis-kampuksen” rahoittaminen?

Ammatillisen koulutuksen historiallinen muutos reformi 2018 leikkaa ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa euroa ja siirtää opetuksen painopisteen oppilaitoksista työpaikoille, etä- ja verkossa tapahtuvaan opetukseen oppilaitoksissa tapahtuvan lähiopetuksen sijaan.

Tämän muutoksen ohessa voimme todeta, että nykyinen nuorisotakuu alle 25-vuotiaiden työllistyminen, koulutukseen pääseminen ym. tukitoimet eivät toteudu. Satakunnassa on 1785 työtöntä nuorta, vähenevät ammatillisen koulutuksen resurssit eivät ainakaan edesauta nuorisotakuun mahdollistumista.

Poriin on suunnitteilla koko ammatillisen koulutuksen keskittymä ”Amis-kampus” entisen SAMKin tiloihin Tiedepuistoon Vähäraumalle. Kaupunki on myöntänyt hankkeelle 32 miljoonan rahoituksen. Puolestaan joissakin kuntayhtymissä ammatillisen koulutuksen tiloja tiivistetään ja ns. turhista neliöistä luovutaan, kun opetus keskitetään jo olemassa oleviin tiloihin. Näin pyritään säästämään tilojen ylläpidosta esim. lähiopetuksen hyväksi.

Porilaisena kuntavaaliehdokkaana muutamia kysymyksiä ja ajatuksia: Millä keinoin voisimme tukea Nuorisotakuun mahdollistumista entistä paremmin kaupungissamme esim. Pori-lisää korottamallako? Millä keinoin voisimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä entistä paremmin? Onko syytä tarkastella ”Amis-kampuksen” neliöitä, käyttöastetta ja rahoittamista uudelleen, kun ammatillisen reformin myötä opetusta siirretään työpaikoille? Voitaisiinko ”Amis-kampukseen” varattua rahoitusta kohdentaa muutoin tukemaan ammatillista koulutusta ja nuorisotakuun myötä nuorten opiskelemaan pääsyn tukemista? Onko Porin kunnallispolitiikassa tällä hetkellä riittävästi asiantuntijuutta nuorten syrjäytymisen, ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen uhkien ennakoimiseen?


Teija Österlundilla on ammatillisen opetuksen ja ohjauksen pitkä kokemus. Hän on lehtori ja opinto-ohjaaja sekä sivutoiminen yrittäjä. Aktiivinen, innostava, uudistava työote!

Teija tuo uutta vireää toimintaa Porin kunnallispolitiikkaan ja on arjen asiantuntija toisen asteen opena ja nuorten ohjaajana. ”2Korkeatasoista koulutusta kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluun, Pori on koulukaupunki!”