merimaahenryKeskustan autioituminen on havaittu. Porissa puhutaan torin elävöittämisestä ja liikepaikkojen tyhjentymisestä. Kyse on laajemmasta kaupunkirakenteen muutoksesta, joka vaatii meiltä uudenlaisia ratkaisuja.

Torit ja aukiot kuuluvat kaupunkiin, niillä on erilaisia käyttötarkoituksia ja ne ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä paikkoja. Porissakin tori on toiminut perinteisenä kauppapaikkana ja se veti kaupunkilaisia ja  muualta tulleita paikalle. Kaupankäynti on selvästi vähentynyt, se ei enää ole paikan vetovoimatekijä. Voikin kysyä mikä on torin uusi toimintaidea.  

Tarpeen ovat ehdotukset, jotka edistävät torin uudistumista. Päättäjien suuntaan on syytä laittaa painetta. Ehdotusten keskusteleva ilmapiiri on omiaan osallistamaan porilaisiakin miettimään kaupunkinsa toimivuutta.

Keskustaan tarvitaan lapsia ja perheitä. Keskustakehitystä ajatellen perheiden luonteva asuminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja. Jos kaupankäynti torilla loppuu tai siirtyy muualle, tilalla voisi olla vaikka aikuisten ja lasten yhteinen toimintapuisto. Olemassa olevien palveluiden lisäksi puita ja istutuksia, peli-, leikki- ja oleilualueita toiminnalliseksi kaupunkikeitaaksi. Tilaa on syytä jättää joustaville liike- ja toimintaideoille.

Kävelykatu on keskustan sydän ja sitä on kehitetty hyvään suuntaan. Kadun kattaminen on kannatettava ehdotus. Se lisää kadun monikäyttöisyyttä ja poistaa talvikauden tyhjyyttä. Katetut kauppakäytävät ja galleriat ovat perinteinen eurooppalaisten kaupunkien vetovoimainen ratkaisu kaupunkielämiseen.

Liisankadun voisi ottaa kokonaan kävelyalueeksi Antinkadun ja Isolinnankadun väliseltä osalta. Tämä kehittäisi  alueen ilmettä ja toiminnallisuutta, kuten esimerkiksi Eetunaukiolla on tapahtunut. Autolla ajo Liisankadulla on turhaa, katuosuus on kuin luotu kävelykäyttöön. Sen kummassakin päässä olisi luonteva paikka Citylinjan matkustajille hypätä kävelykadulle ja pois.

Jatkettaessa kävelykadulta Puuvillaan tai matkakeskukseen kävely ja pyöräily ovat luonteva tapa liikkua keskustassa. Tulevaisuudenunelmana näenkin, että koko reitti voisi olla vapaa yksityisautoilusta.


Henry Merimaa on asukkaiden osallisuutta ajava kaupunkiaktivisti. Kuvataiteilijan hän tekee yhteisö- ja ympäristöteoksia. Hän on eläkkeellä oleva viestinnän lehtori.