Julkaistu Satakunnan Kansassa 16.1.2017

Ilmasto lämpenee. Enää ei voi hiihtää ja rakentaa lumilinnoja kuten lapsuudessa. Paljon pahempaa ja peruuttamatonta on luvassa, ellei ratkaiseviin toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ryhdytä heti. Pohjoisten lajien sukupuuttoja, aavikoitumista, jäätiköiden sulamista, tulvia, lämpenemistä edelleen kiihdyttävän metaanin vapautumista, merivirtojen muutoksia ja säiden ääri-ilmiöitä. Uhka on todellinen.

Paras keino hillitä ilmastonmuutosta on päästöjen rajoittaminen kansainvälisillä sitovilla sopimuksilla. Askel hyvään suuntaan otettiin viime marraskuussa, kun vahvistettiin Pariisin ilmastosopimus. Siinä ovat mukana lähes kaikki maat. Sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahden asteen verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla maapallon lämpötilan nousu rajattaisiin vain 1,5 asteeseen.

Pariisin ilmastosopimus ei kuitenkaan velvoita valtioita tiettyihin määrällisiin päästövähennyksiin, vaan osapuolet asettavat itse kansalliset päästötavoitteensa. Näiden toteutumista tarkastellaan viiden vuoden välein. EU:n ja Suomen tavoitteet ovat arvioiden mukaan riittämättömät.

Varmistaaksemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa pysymisen, on kulutusta vähennettävä ja ohjattava oikeille raiteille muun muassa haittaverotuksella. Autoille, polttoaineille, lihalle, muovikasseille ja muille ympäristöä kuormittaville hyödykkeille pitää asettaa korkeat hiilidioksidiverot, joista kertyvillä varoilla tuettaisiin talouden muuttamista ekologisesti kestävään suuntaan. On vähennettävä ympäristölle haitallisia tukia ja verohelpotuksia, joita maksetaan jopa neljä miljardia vuosittain. Päästöoikeuksien hintojen tulisi olla riittävän suuria, jotta ne oikeasti ohjaisivat tuotantoa ja päästökaupasta saatavat tulot tulee ohjata suoraan ympäristön tilaa parantaviin toimiin. On panostettava aidosti uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, samoin energiansäästöön. Luovuttava kokonaan asuntojen öljylämmityksestä ja tuettava maalämpöön siirtymistä. Nämä toimet, jo laaditun kansallisen energia- ja ilmastostrategian ohella, veisivät Suomea hyvän matkaa eteenpäin ilmastonmuutoksen hillitsemisen tiellä.

Myös kaikkien kuntien on osallistuttava ilmastotalkoisiin. Pori näyttää hyvää esimerkkiä Suomen suurimpana HINKU -hankkeen kuntana. Porin siirtymistä kokonaan hiilineutraaliksi kaupungiksi vahvistaisivat seuraavat toimet: Vähäpäästöinen tai kokonaan päästötön joukkoliikenne, sähköautojen latauspisteiden lisääminen, puu- ja energiatehokkaan rakentamisen edistäminen, sekä kasvis-, luomu- ja lähiruuan osuuden lisääminen koulu- ja päiväkotiruokailuissa.

Toivottavasti tulevat kuntapäättäjät yli puoluerajojen huomioivat sen miten tärkeä on toimia ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi kaikilla yhteiskunnan aloilla. Onhan elinkelpoinen ympäristö elinehtomme.