Vihreiden valtuustoryhmä ma 26.9.16

Asia: Itätullin kaava

 

Meillä on Porissa useampia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kaupunginosia: Viikkari, Kuukkari, Reposaari, Pihlavan Kaunismäen alue, Noormarkun miljöötä unohtamatta.

Nyt on kysymys aivan ydinkeskustan tuntumassa olevasta ihmisten kokoisesta ja näköisestä miljööstä erilaisine kerrostumineen. Enemmän kuin Kuukkarissa, viidennessä osassa on myös, miljööseen hyvin sulautuen, rakennettu joitakin uudisrakennuksia 1960-2000 lukujen aikana. Kaikki tämä rakentaminen istuu melko hyvin Viikkarin alkuperäiseen ilmeeseen. Nyt suunnitteilla oleva tornitalo tekisi tästä rakentamisesta silmiinpistävästi erottuvan.

Onko tämä se rakentamisen tapa, jota me päättäjät suosimme toisin kuin Viidennen osan asukkaat, museovirasto ja ELY-keskus kannanotoissaan ja asiantuntijalausunnoissaan sanovat? Kysynkin, mitkä intressit meitä siinä tapauksessa, jos hyväksymme tämän kaavan, ohjaavat ja mitkä voimat johtavat?

Hyvät valtuutetut!

Eikö meille riitä se, että Karjaranta on täyteen ahdettu taloja, josta asuinympäristöstä piti tulla ainutlaatuinen, kun sitä kilpailutettiin? Eikö meille riitä se, että Karjarantaan tulee uusi pientalo- ja asuinalue Asuntomessujen myötä ja se, että MVR-yhtymä ostaa loputkin Karhukorttelin tontit niin, että MVR:n toimitusjohtajan mukaan alueelle luodaan yhtenäinen, uusi kaupunki-alueen kortteli? Mistä ne paluumuuttajat näihin kaikkiin saadaan? Katsotaan nyt vaikka Timo Aron todellisuustilastoja Porin asukasluvun kehityksestä.

Itätullin alueelle suunniteltu mammuttikerrostalo ei mitenkään yhtenäistä ko. alueen maisemallista kuvaa, vaan rikkoo sen pahasti.

Vihreiden valtuustoryhmän mielestä tässä asiassa pitää aidosti ja ihan oikeasti kuulla viidennen osan asukkaiden ääntä. Tämä olisi alkua sille osallistavalle kaavoitukselle, jota toivomme uudistuneen kaupunkisuunnittelun jatkossa tehostetusti noudattavan. Tärkeää on ottaa huomioon paitsi asukkaiden, myös asiantuntijoiden näkemys: ympäristöviraston, Satakunnan museon asiantuntijoiden ja ELY-keskuksen. Ne on pahasti tässä prosessissa sivuutettu.

Samalla kysymme, mitkä voimat ovat ohjanneet kaupunginhallituksen päätöksentekoa nyt esitettyyn suuntaan? Onko ”kassakaappisopimus” ollut jo siinä vaiheessa, kun arvokasta ja Porin ensimmäistä päiväkotia, legendaarista Itätullin päiväkotia ajettiin alas kuin käärmettä pyssyyn.

Suunnataan vaikka taas kerran katse Raumalle, niin kuin monissa elinkeinopolitiikkaa koskevissa puheenvuorissaan valtuutetut ovat tällä foorumilla useasti tehneet. Satakunnan Ylen uutiset kertoi tänään, miten vanha Rauma on sekä suomalaisten että ulkomaalaisten arkkitehtien ja – opiskelijoiden tutustumiskohde. Ja omin silmin voi havaita sen, miten vanhan Rauman kaduilla turistiryhmät parveilevat vielä kesäsesongin jälkeenkin. Tähdätään me Viikkarin ja Kuukkarin uudisrakentamisella ja korjaavalla rakentamisella samaan!

Vihreiden valtuustoryhmä esittää Itätullin kaava-esityksen palauttamista.

Puheenvuoron piti valtuustoryhmän puolesta Kaarina Ranne.