Vihreän valtuustoryhmän puheen vuoden 2023 talousarviosta piti valtuutettu Reetta Vähätalo-Amhdak:

”Elämme muutosten aikaa, jossa kriiseistä on alkanut tulla vaivihkaa uusi normaali. Vuosi sitten koronaepidemia heitti vielä piteneviä varjoja talousarvion ylle, tänä vuonna taas ensisijaisesti Ukrainan sodan ja energiakriisin vaikutukset tekevät tulevan vuoden talouden arvioinnista vaikeaa. Historiallisen suuret hallinnolliset muutokset ovat lisäksi käsillä – hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 48 päivän kuluttua ja hallintouudistus muuttaa samalla kaupungin päätöksen teon rakenteita. Tänään valitsemme Poriin ensimmäisen määräaikaisen kaupunginjohtajan. 

Muutoksista ja kriiseistä huolimatta kaupunkilaisten arki jatkaa kulkuaan eteenpäin. Epävarmoinakin aikoina päättäjien on uskallettava tehdä investointeja tulevaisuuteen. Koulujen ja päiväkotien kunnostukseen ja rakentamiseen panostaminen on ollut Porilta juuri tällainen teko. Talousarviossa ryhmäämme ilahdutti erityisesti myös peruskoulujen jakotunteihin, erityiseen tukeen ja kiusaamisen vastaiseen työhön tulleet lisäpanostukset. Myös opettajien ja varhaiskasvattajien työolosuhteista on huolehdittava erityisen tarkasti- nyt ja tulevaisuudessa. 

Edellä mainitut panostukset tukevat myös kaupungille hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen jäävää painavaa vastuuta lasten ja nuorten ennaltaehkäisy- ja hyvinvointityöstä. On kuitenkin myös nuoria, jotka eivät pysty opintojaan pidennetystä oppivelvollisuudesta huolimatta suorittamaan- usein nuoren omasta panoksesta riippumattomista syistä. Tämän vuoksi myös toiselle asteelle yltävän erityisen tuen riittävä resursointi on tärkeää sekä koulusta jo pudonneille järjestettävät palvelut. Ohjaamo, työttömien palvelut sekä hyvinvointialueiden kanssa tehtävä rajapintatyöskentely ovat kaupungille merkittäviä investointien ja kehittämisen kohteita tulevinakin vuosina.

Talouden tasapainottaminen Porissa jatkuu eikä ote päättäjillä saa sen suhteen herpaantua ylijäämäisestä budjetista huolimatta. Kasvun ja elinvoiman rooli tässä tehtävässä on merkittävä. Uusia investointeja ja yrityksiä on saatava kaupunkiin. Porilaisten määrä pitäisi lisäksi saada kipeästi nousuun. Ennusteet kertovat porilaisten lasten ja nuorten määrä jatkavan selvää laskuaan ja tämän suunnan muuttamiseksi tarvitaan roppakaupalla porilaista rohkeutta ja innovatiivisuutta. Ikäpyramidin kehitys on kuitenkin vääjäämätöntä ja huoltosuhde tulee muuttumaan entisestään. Siksi kaiken ikäisistä porilaisista on pidettävä hyvää huolta. Nimittäin, nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä ja yrittäjiä, lisäksi he ovat tulevaisuuden hoivaajia ja läheisiä. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta poikkihallinnollinen liikkumisohjelma sekä harrastamisen Porin malli ilahduttavat talousarviossa erityisesti. 

Porin kehittämisessä vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi kaupungiksi tulee itselleni ensimmäiseksi mieleen kaupunkikeskustan kehittäminen. Kaupunkikeskustasta ja kauniista jokirannasta on otettava kaikki hyöty irti. Kyse on rahan lisäksi vähintään yhtä paljon tahtotilasta. Kulttuurielämykset jättävät Porissa vierailijoille myös unohtumattomia muistijälkiä kaupungista ja Porin kykyä toimia tapahtumakaupunkina tuleekin entisestään vahvistaa. Porissa museopalvelut ovat erityisen laadukkaita ja ilahduin kovasti, että museopalveluiden yhteinen kokoelmakeskus löytyy nyt talousarviosta. Joskus investoinnit kiertävät pidemmän matkan ennen toteutukseen pääsemistään, mutta uskon vakaasti että tarvittavat projektit saadaan kuitenkin lopulta yhdessä maaliin. 

Vihreään siirtymään sitoutuminen alkaa olla nykysuomessa on jo itsestäänselvyys, mutta se on toteuttamisessa pitää olla kunnianhimoinen. Toiminta on parasta lääkettä myös varsinkin nuorempaa ikäpolvea vaivaavalle ilmastoahdistukselle sekä tulevaisuususkon horjumiselle. Tuulivoimalahankkeet ovat tällä valtuustokaudella mielestäni tällaista lääkettä maailmantilan aiheuttamiin huoliin. Tulevaisuuteen avautuvia ovia tulnee Poriin lisää myös korkeakoulutusmahdollisuuksien lisääntymisen kautta- asiassa ollaan nyt oikealla tiellä. Porissa opiskelevien kiinnittämiseksi porilaisiksi valmistumisen jälkeen on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Talousarviosta löytyvät lisäpanostukset monikielisten opiskelijoiden ohjaamiseen lukio-opintojen yhdessä sekä suunnitelmat asettumis- ja sijoittumispalvelut työ- ja koulustusperusteisen maahanmuuton tukena ovat siitä erinomaisia esimerkkejä. Kuten todettua- Porissa on enemmän potentiaalia kuin oikein rohkenemme myöntää.

Valtuustoryhmämme kiittää hyvin sujuneesta talousarvion valmisteluprosessista muita ryhmiä, toimialojen viranhaltijoita, kaupunginjohtoa ja muita osallisia. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa talousarvion hyväksymistä.”