Vihreille käydyt eurovaalit olivat ilmastovaalit. Puoleen kannatus nousi ylivoimaisesti eniten kaikista puolueista niin Porissa (10,8%), Satakunnassa (9%) kuin valtakunnallisestikin (16%). Tämä viestii siitä, että yhä useammat haluavat asettaa ilmastonmuutoksen torjunnan politiikan tärkeimmäksi tehtäväksi.

Vihreiden kannatus ei ole koskaan ollut paikallisesti mitattuna näin suurta. Ihmisten huoli ympäristöstä on otettava vakavasti. Meidän tulee miettiä yhä enemmän konkreettisia keinoja, joilla voimme torjua ilmastonmuutosta paikallisesti ja pienentää hiilijalanjälkeämme. Näitä keinoja ovat esimerkiksi kasvisruokapäiviin siirtyminen kouluissa, joukkoliikenteen lisääminen ja asteittainen luopuminen fossiilisista polttoaineista. Hienoja askelia tähän suuntaan otettiin viime vuonna, kun Vihreän valtuustoryhmän ajama lisäys joukkoliikenteen rahoitukseen saatiin tämän vuoden budjettiin.

Ilmastoystävällisyys on jo yritysten kilpailuetu markkinoilla, koska kuluttajat yhä enenevissä määrin vaativat sitä. Tämä ajattelu tulisi valjastaa myös kaupunkien ja kuntien päätöksenteon taustalle. Silloin voimme kehittää maakunnan elinvoimaisuutta ja luoda uutta osaamista.

Meidän on toimittava nyt. Myöhemmin on liian myöhään.

Juuli Ojansuu
Porin seudun Vihreiden puheenjohtaja