Porin kulttuuripäällikön valinnassa ensisijainen kysymys pitäisi olla mitä porilainen kulttuurikehittäminen nyt tarvitsee.

Kulttuuri on toimintaa ja ensisijaisesti ihmistenvälistä vuorovaikutusta, se on ennakkoluulotonta ajattelua. Organisaatiot, kulttuurilaitokset ja johtaminen ovat toimia, joilla mahdollistetaan kulttuurin saavutettavuus kaupunkilaisille. Oleellisia ovat tuotetut kulttuurisisällöt ja se miten kaupunkilaiset pääsevät mukaan luomaan sekä omaa että yhteisöllistä identiteettiään.

Pori on mukana muuttuvassa maailmassa ja se asettaa useita sosiaalisia ja poliittisia haasteita myös kaupungin kulttuurikehittämisessä. Tarvitaan tekijöitä, joiden uskallus, jakaminen ja keksiminen vaikuttaa yhteiseen demokraattiseen tulevaisuuteemme. Se on ruohonjuurityöstä alkavaa ja ennakkoluulottomiin rakenteellisiin ratkaisuihin päätyvää osallistavaa työtä.

Näen että kulttuurin tehtävä on rohkaista ihmisiä osallistumaan. Taiteen vaikutukset ovat yleensä kokijoidensa päänsisäisiä ja ne vaikuttavat hitaasti jos koskaan toiminnan tasolla. Jotkin taiteen muodot mahdollistavat ja jopa vaativat osallistumaan ja olemaan taiteessa osallisena, tekemään. Tästä meillä on Porissa lukuisia onnistuneita esimerkkejä.

Porin sivistystoimialan organisaatiossa painottuu vahvasti kasvatuksen ja opetuksen osuus. Pelkään että sen rinnalla liikunta- ja nuorisoyksikkö sekä kulttuuriyksikkö jäävät tarveharkinnassa liian helposti alakynteen.

Kulttuuripäällikön onkin oltava visionääri ja kehittäjä, joka saa yksiköistään parasta esiin ja kaupungin kulttuuriprofiilia vahvaksi. Se vaatii laajaa kulttuurin tuntemusta ja rohkeutta toimia.

Henry Merimaa (vihr.)

pedagogi, kuvataiteilija

Pori