Jarno Partanen nosti esille kysymyksen, miksi Satakunnan sairaanhoitopiiri ei työllistä lähihoitajia (SK 17.5.). Lähihoitajavakanssien vähenemisen seurauksena myös työssäoppimispaikat ovat vähentyneet ja lähihoitajaopiskelijan on entistä vaikeampi saada kosketusta viimeisenä opiskeluvuonnaan opiskelemaansa osaamisalaan kuten mielenterveystyöhön tai ensihoitoon.

Johtajaylilääkäri Eija Vaula totesi lähihoitajien käyttöä rajoittavan puuttuva lääkkeenanto-oikeus (SK 18.5.). Lausunto ei ollut aivan tarkka, koska rajoite koskee lähinnä laskimoon ja lihakseen annettavia lääkkeitä. Lähihoitajalle tutkinnon perusteella olevaa pätevyyttä lääkehoidon toteuttamiseen voidaan laajentaa toimipaikkakohtaisilla ratkaisuilla, mikäli niin halutaan.

Lääkehoidossa pidetään itsestään selvänä, että hoitohenkilökunnan pitää noudattaa lääkehoitosuunnitelman ohjeita tinkimättömästi, vaikka niitä ei ole kirjattu mihinkään lakiin. Tähän viitaten teen kysymyksen, miksi sairaanhoitopiirin ylimmät viranhaltijat eivät ole olleet halukkaita noudattamaan tinkimättömästi terveydenhuoltolain 40 §:n vaatimusta ensivasteyksikköjen hätäensiavun määrittelyssä? Asia olisi pitänyt esitellä jo v. 2012 yhtymävaltuustolle päätettäessä ensimmäistä kertaa ensihoidon palvelutasosta. Kesällä 2015 tehtäessä päätöstä nykyisestä palvelutasosta olin asiasta yhteydessä useisiin viranhaltijoihin, valtuuston jäseniin ja silloiseen valtuuston puheenjohtajaan. Asia ei edennyt. Syksyllä 2016 lähetin kirjaamoon ehdotukseen, että palvelutasopäätöstä täydennettäisiin. Asia ei taaskaan edennyt. Yritin ottaa vielä yhteyttä silloiseen uuteen johtajaylilääkäriin sekä sähköpostilla että puhelimella, mutta en saanut neuvottelukosketusta. Lopulta päätin tehdä asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle tammikuussa 2017, jolta tuli vastaus tänä keväänä.

Oikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että 40 §:n vaatimusta on laiminlyöty. Asia ollaan nyt laittamassa kuntoon ja esityksen perusteella ensivasteyksiköt saavat lopultakin toiminnalleen käyttökelpoisen ohjeistuksen, mikä selkeyttää toimintaa ja edistää äkillisesti sairastuneiden ja loukkaantuneiden hyvää alkuvaiheen ensihoitoa.

Omaan oikeuskäsitykseeni ei sovi, että maakunnan merkittävimmän julkisen palveluntuottajan joku tai jotkut ylimmistä viranhaltijoista tekivät vakaasti ja harkiten päätöksen jättää noudattamatta lakia. Päätös vaikutti korkeariskisten potilaiden alkuvaiheen ensihoitoon ja kosketti niitä ensihoitopalvelun työntekijöitä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Pääosa ensivasteyksikköjen 500 koulutetusta ensiauttajasta on vapaaehtoisia, jotka eivät saa valmiuden ylläpidosta eikä hälytystehtäviin osallistumisesta rahallista korvausta. Heillä ei myöskään ole luottamusmiehen kaltaista edunvalvojaa sairaanhoitopiirin tai pelastuslaitoksen organisaatiossa. Toivon, että laiminlyöntiä käsitellään valtuuston kokouksessa kesäkuun alussa ja viranhaltijoilta saadaan selvitys heidän valitsemastaan toimintatavasta. Kokous on yleensä avoin kansalaisille. Todettakoon, että virallisten kokousedustajien ohella myös kokousta seuraavien henkilöiden pitää noudattaa lain edellyttämää hyvää järjestystä ja puheenjohtajan antamia ohjeita.

Sakari Aalto (vihr.)

yhtymävaltuuston jäsen, Ulvila