Päivi Peltoniemi kirjoitti Länsi-Suomessa muhivasta tuulivoimakatastrofista (SK 17.5.). Kirjoituksen tarkoitus oli ilmeisesti pelotella ihmisiä jonkinlaisilla vaihtoehtoisilla faktoilla tuulivoimaloiden tuottamista infraäänistä. Infraääni, oli sen lähde sitten tuulivoimala tai mikä muu ihmisen toiminta tahansa, ei ole mitään luonnotonta, salakavalasti leviävää myrkkyä, vaikka tällaista mielikuvaa kirjoitus yrittääkin luoda. Infraääni on ääntä, joka on vain niin matalaa tai ”möreää”, että ihmiskorva ei sitä kykene enää kuulemaan. Vaikka korva ei sitä kuule, voi ihminen reagoida siihen muuten, jos äänen voimakkuus on riittävän suuri. Ratkaisevaa tässä onkin äänen voimakkuus. Tämä pystytään nykymenetelmillä helposti mittaamaan. Tämä pystytään myös mallintamaan etukäteen, kun äänen eteneminen ja vaimeneminen erilaisissa väliaineissa tunnetaan. Mahdolliset ongelmat pystytään näin ennakoimaan ja niihin voidaan reagoida etupainotteisesti.

Se, mitä näissä melumallinnuksissa ei välttämättä pystytä huomioimaan, on tuulivoimaloiden lähistöllä olevien rakennusten käyttäytyminen. Joissakin tapauksissa saattaa nimittäin käydä niin ikävästi, että rakennuksen rakenteet alkavat resonoida sopivan aallonpituuden omaavien ääniaaltojen kanssa, jolloin rakennus alkaa ikään kuin toimia vahvistimena ko. äänelle. Äänenvoimakkuuden kasvu näissä rakennuksissa pystytään kyllä helposti toteamaan desibelimittarilla.

Peltoniemen kirjoitus vertasi infraääniongelmaa hometalojen sisäilman myrkkyongelmaan. Nämä ovat luonteeltaan hieman erilaisia, sillä homeiden tuottamien myrkkyjen ”voimakkuuden” mittaamiseen meillä ei vielä ole yksiselitteistä menetelmää, äänenvoimakkuuden mittaamiselle on.

Yhteistä myrkky- ja ääniongelmille on kuitenkin se, että kukaan ei halua ottaa vastuuta, jos joku todella sairastuu. Yhteistä on myöskin se, että jos yksi rakennus on homeessa, ei se tarkoita, että kaikki ovat. Jos yksi tuulivoimala aiheuttaa meluongelmia yhdessä kohteessa, ei se tarkoita, että kaikki aiheuttavat kaikkialla. Yhteisiä ovat myös ongelmien ratkaisumallit. Jos yksi koulu on homeessa, ei kielletä koulunkäyntiä, vaan korjataan koulu sellaiseksi, ettei se tuota ongelmia. Jos yksi tuulivoimala aiheuttaa ongelmia, ei kielletä tuulivoimaa, vaan muutetaan voimalamallia ja suunnitellaan sellaisia tuulivoimaloita, jotka eivät aiheuta ongelmia.