Heinäkuussa 2014 Harjavallassa tapahtuneen nikkelivuodon näkyvimpiä kärsijöitä olivat Kokemäenjoen simpukat, joita kuoli arviolta 4,3 – 4,6 miljoonaa ja kuolleista 1,1 miljoonaa oli uhanalaisia vuollejokisimpukoita.

Myöhemmin vuollejokisimpukan kohtalo on nostettu esille Porin tulvasuunnittelun yhteydessä. Viime viikolla niitä pelastettiin joen pohjasta Porin keskustan kohdalta ja siirrettiin turvallisempaan paikkaan.

Erkki Saarinen kirjoittaa hätkähdyttävästi (SK 12.5) pääkirjoituksessaan: ”Kallista kosmetiikkaa – muutaman tuhannen simpukan siirto paikasta toiseen on yhtä tyhjän kanssa.”

Otsikko sai minut tarttumaan näppäimistöön. Simpukoiden pelastamista ei pidä väheksyä. Vuollejokisimpukka on uhanalainen, rauhoitettu ja EU:n direktiivilaji. Ympäristöministeriö on määrännyt sen ohjeelliseksi arvoksi 50 euroa per yksilö. Jo tästä näkökulmasta olisi perin omituista, jos simpukoiden pelastamiseksi ruoppauksen alta ei oltaisi tehty mitään.

Ihan omituisuuden huippua oli Porin tulvasuojelupäällikön Ylelle antama haastattelu viime vuoden alussa. Siinä hän nimitti, ruoppausten viivästymisestä tuohtuneena, vuollejokisimpukoita aivottomiksi möhkäleiksi. Toivon, ettei kukaan virkamies päästelisi suustaan vastaavia lausumia.

Simpukoiden ja jokiluonnon suojelemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Etenkin suuressa mittakaavassa. Eli varmistettava, ettei suuronnettomuuksia pääse enää tapahtumaan. Mutta myös pieniä tekoja tarvitaan.

”Mun Kokemäenjoki on tärkeä” facebook-yhteisön perustaminen heti nikkelivuodon jälkeen ja tänä keväänä jokirantaan ilmestynyt ”Sori siitä” -simpukkateos ovat hyviä esimerkkejä pienistä, mutta merkittävistä ympäristöteoista.

Nyt kun Poria brändätään, kannattaa pitää mielessä, että tulevaisuuden Pori voisi olla kaupunki, joka pitää hyvää huolta Kokemäenjoen mittaamattoman arvokkaasta jokiluonnosta yhteistyössä naapurikuntien ja sen vaalimista arvostavien teollisuusyritysten kanssa.

Vuollejokisimpukka voitaisiin nostaa Kokemäenjoen suojelun symboliksi. Nimittää se Porin nimikkolajiksi mustavariksen, ruotsinpihlajan, pikkuritariyökkösen, dyynimukulakuukusen, rantavehnän ja Kokemäenjoen vaellussiian rinnalle www.pori.fi/ymparistovirasto/luonto/nimikkolajit.html.

Artikkelin kuva: Satakunnan Kansa / Veera Korhonen