Kunnalle taiteen ja kulttuurin tekijä antaa enemmän kuin ottaa. Paikallinen kulttuurin tekijä luo tulevaisuuden kulttuuriperintöä, kulttuurimaisemaa ja kulttuurista pääomaa. Paikka päätyy osaksi taidetta ja taide osaksi paikkaa, kuten on nähty Porissa kuvatuista elokuvista, kirjoitetuista kirjoista, maalatuista tauluista ja sävelletystä musiikista.

Kulttuurimyönteinen kunta on myös kulttuuriyrittäjämyönteinen. Kulttuuriyrittäjät tarvitsevat ympärilleen taiteilijoita, kulttuurikenttää, yhdistyksiä ja kunnallisia kulttuurilaitoksia.

Kulttuuriyrittäjämyönteinen kunta

 • huomioi kulttuuriset mahdollisuudet ja kulttuurivaikutukset kaikessa päätöksenteossa maankäytöstä liikenteeseen ja sosiaali- ja terveyshuoltoon;
 • tunnistaa ja hyödyntää taiteilijoiden, kulttuuriyrittäjien ja muiden taiteen ammattilaisten luovan asiantuntijuuden päätöksenteossa;
 • noudattaa rakennusprojekteissaan taiteen prosenttiperiaatetta;
 • hoitaa lupaprosessit sujuvasti ja asiakasta palvellen;
 • ennakoi sote-uudistuksen kulttuurivaikutukset;
 • panostaa kulttuurikasvatukseen ja -koulutukseen taiteen perusopetuksesta alkaen;
 • panostaa taidelaitoksiinsa pitäen museonsa, teatterinsa ja orkesterinsa elinvoimaisina;
 • tunnistaa festivaalien arvon ja edistää monimuotoista festivaalikenttää;
 • hakee aktiivisesti mukaan kansainvälisiin EU-rahoitteisiin kulttuurihankkeisiin;
 • tarjoaa kulttuuriyrittäjille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan, tuotteitaan, palveluitaan ja kansainvälisyyttään;
 • tunnistaa kunnan hankintojen kulttuuripoliittisen roolin, toteuttaa hankintoja osissa ja hyödyntää kulttuuriyrityksiä omassa toiminnassaan ja palvelutuotannossaan;
 • tunnistaa ja hyödyntää maahanmuuttajien kulttuuripotentiaalin;
 • edistää kunnallisten tilojen kulttuurikäyttöä ja taiteilijoiden työtilojen saatavuutta;
 • näkee kulttuuriyrittäjyyden yhtenä vaihtoehtona työllistyä ja sitouttaa luovat osaajat kehittämään omaa kuntaa.

Kulttuuriyrittäjämyönteisen kunnan toimialajohtajat käyvät säännöllistä vuoropuhelua kulttuurikentän sekä valtiollisen ja maakunnallisen taidehallinnon kanssa.

Kun kunta huolehtii kulttuurin ja kulttuuriyrittämisen edellytyksistä, se huolehtii samalla kunnan kiinnostavuudesta, ympäristön viihtyisyydestä, paikan elävyydestä ja brändistä. Kulttuuri on kunnan tehokkaimpia keinoja viestiä myönteisesti. Kulttuuri luo työtä, palveluja ja hyvinvointia. Kulttuuri houkuttelee kuntaan fiksuja yrityksiä, asukkaita ja matkailijoita.


Tuuli Penttinen-Lampisuo on taiteen maisteri ja AMK medianomi, joka toimii kulttuurin ja markkinoinnin osuuskuntayrittäjänä. Kulttuuriyrittäjän kuntavaaliohjelman laadinnassa on sovellettu Yrittäjien kuntavaaliohjelman, Satakunnan kulttuuristrategian ja Suomen Taiteilijaseuran #taidevaalit-kampanjan päämääriä.
Kuva Marko Lampisuon videoteoksesta Poriutuminen, 2006. Valokuva: TPL.