Julkaistu Satakunnan Kansan mielipideosastolla pe 31.3.2017

Elämme tällä hetkellä tilanteessa, jossa yhä useampi poika ei löydä omaa paikkaansa, jää tyhjän päälle eikä saa riittävästi tukea.

Sipilän hallituksen leikkaukset koulutuksesta ja päivähoidosta ovat pahentaneet tilannetta entisestään. Nyt on muutettava suuntaa. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen on välttämätöntä, jotta voimme lunastaa hyvinvoinnin lupauksen pojille ja tytöille koko maakunnassa.

Alle 25-vuotiaista miehistä jo viidennes on koulutuksen ja työn ulkopuolella. Hiljattain julkaistun Elinkeinoelämän valtuuskunnan selvityksen mukaan jo 79 000 yli 25-vuotiasta työikäistä miestä on kadonnut työelämästä, kaiken ulkopuolelle. Määrä kasvaa tuhannella vuosittain.

Evan selvityksen mukaan vähän koulutetuille löytyy vähemmän töitä ja poikien asema koulutuksessa on tyttöjä heikompi. Syrjäytymisvaarassa olevat pojat tarvitsevat tukea koulunkäyntiin jo varhaiskasvatusvaiheessa. Yhden nuoren syrjäytymisen hinnaksi on laskettu miljoona euroa.

Tilastojen karua kertomaa

Porissa oli kuluvan vuoden helmikuussa 942 alle 25-vuotiasta työtöntä, joista 555 miehiä ja 387 naisia. Koko Satakunnan vastaavat työttömyysluvut olivat 1683, joista 1008 miehiä ja 675. Voidaan todeta, että näiden nuorten kohdalla viime kuntavaalien vaalilupaukset nuorten työllisyystakuusta eivät ole Porissa, eivätkä koko Satakunnassa, toteutuneet.

Kun katsotaan Länsirannikon koulutus Oy Winnovan ammattikoulutuksen keskeyttäneiden osuutta vuosina 2012–2016, keskeyttäneiden määrä kaikista ammattitutkinto-opiskelijoista on yhteensä 2088, joista lähes puolet on tekniikan ja liikenteen alalta – eli yhteensä 953 opiskelijaa. Koulutusala on varsin poikavaltainen, joten todennäköistä on, että opinnot keskeyttäneistä suuri osa on poikia. Luvut ovat vain Winnovasta. Satakunnassa on useampia muitakin ammatillisia oppilaitoksia.

Miten edellä mainitut työttömyysluvut ja koulutusten keskeyttämiset saadaan kuriin? Mitä nämä koulupudokkaat nuoret tekevät vuonna 2017? ”Koristavat” Porin ja Satakunnan alle 25-vuotiaiden nuorten ja erityisesti nuorten miesten työttömyystilastoja. Elävät työttömyyspäivärahan ja toimeentulotuen varassa? On surullista, että me olemme jättäneet näin suuri osa ikäluokasta yksin syrjäytymisen tielle.

Peräänkuulutamme yhteistyötä. Voivottelemalla tilanne ei parane. Tilanteen pikaiseksi ratkaisemiseksi koulutuksen järjestäjien ja työllisyyttä hoitavien tahojen on syytä lyödä ”hynttyyt yhteen” ja ryhtyä yhä määrätietoisemmin sitouttamaan nuoria opiskeluun ja ammattiin valmistumiseen.

Ammatillisiin oppilaitoksiin pitää saada riittävästi nuorten opintojen tueksi opettajia, opinto-ohjaajia ja koulukuraattoreja. Oppilashuoltoa ei missään tapauksessa saa tulevaisuudessakaan erottaa koulun ja oppilaiden arjesta millään koulutusasteella. Opiskelua tukevat toimet pitää tehdä läheisyysperiaatteella.  

Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan varhaiskasvatuksesta

Nyt on entistä tärkeämpää, että kunnat satsaavat varhaiskasvatuksen osallisuuden lisäämiseen, pieniin ryhmäkokoihin ja täyteen päivähoito-oikeuteen kaikille lapsille.

Tavoitteeksi tulee asettaa kokonaan maksuton varhaiskasvatus. Peruskouluissa on kyettävä auttamaan erityistä tukea tarvitsevia. Lukioiden ohella ammatilliseen koulutukseen on panostettava torjumalla hallituksen leikkaukset ja hyödyntämällä hyväksi havaittuja toimintamalleja, kuten etsivää nuorisotyötä ja työpajoja.

Me vihreät emme halua pettää nuorille annettua lupausta. Me emme halua päästää enää yhtäkään nuorta katoamaan. Me haluamme palauttaa nuorten uskon tähän maahan ja siihen, että täällä kenestä tahansa voi tulla ihan mitä tahansa ja jokaisesta pidetään huolta.

Ville Niinistö, puheenjohtaja, Vihreät, Turku 
Kaarina Ranne, puheenjohtaja, Satakunnan Vihreät ry., Pori
Laura Pullinen, puheenjohtaja, Porin seudun Vihreät ry., Pori