Julkaisu Satakunnan Kansan mielipideosastolla 16.2.2017.

Keskustan autioituminen on havaittu. Porissa puhutaan torin elävöittämisestä ja liikepaikkojen tyhjentymisestä. Kyse on laajemmasta kaupunkirakenteen muutoksesta, joka vaatii meiltä uudenlaisia ratkaisuja.

Torit ja aukiot kuuluvat kaupunkiin, niillä on ollut erilaisia käyttötarkoituksia ja ne ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä paikkoja. Porissakin tori on toiminut perinteisenä kauppapaikkana ja se veti kaupunkilaisia ja  muualta tulleita paikalle. Tämä funktio on selvästi vähentynyt ja se ei enää ole paikan vetovoimatekijä. Voi kysyä mikä olisi torin uusi toimintaidea.  

Mikael Ropo ehdotti torille monitoimitaloa (SK 9.2.) vähän kieli poskessa ja hyvä niin. Kaikenlaiset ehdotukset, joilla torin uudelleenkäyttöä voidaan edistää ovat tarpeen.  Päättäjien suuntaan on syytä laittaa painetta. Ehdotusten keskusteleva ilmapiiri on omiaan osallistamaan porilaisiakin miettimään kaupunkinsa toimivuutta.

Tarvitsemme keskustaan ihmisiä ja uusi rakentaminen niitä sinne tuokin. Erityisesti tarvitaan lapsia ja perheitä. Keskustakehitystä ajatellen perheiden luonteva asuminen vaatii omia ratkaisujaan. Jos kaupankäynti torilla loppuu tai siirtyy muualle, tilalla voisi mielestäni olla vaikka aikuisten ja lasten yhteinen toimintapuisto. Olemassa olevien palveluiden lisäksi puita ja istutuksia, peli-, leikki- ja oleilualueita suunniteltuna toiminnalliseksi kaupunkikeitaaksi. Tilaa on syytä jättää joustaville liike- ja toimintaideoille.

Kävelykatu on keskustan sydän ja sitä on kehitetty hyvään suuntaan. Kadun kattaminen, jota Ilkka Holmlund esittää (SK 1.2.) on kannatettava ehdotus. Se lisää kadun monikäyttöisyyttä ja poistaa talvikauden tyhjyyttä. Katetut kauppakäytävät ja galleriat ovat perinteinen eurooppalaisten kaupunkien vetovoimainen ratkaisu, joka kutsuu kävelyyn ja oleiluun.

Kaupunkipuistolinja sekä Puuvillan ja tulevan matkakeskuksen välinen reitti oikein kutsuu kävelyalueiden lisäämiseen. Käveleminen on luontevin tapa liikkua kaupunkikeskustassa ja sitä voidaan eri ratkaisuilla vahvistaa.

Mielestäni Liisankadun voisi ottaa kokonaan kävelyalueeksi Antinkadun ja Isolinnankadun väliseltä osalta. Tämä lisäisi  alueen toiminnallisuutta ja kaupunki-ilmettä, kuten esimerkiksi Eetunaukiolla on tapahtunut. Nykyisessä tilanteessa autolla ajo Liisankadulla on turhaa, katuosuus on kuin luotu kävelykäyttöön. Sen kummassakin päässä olisi myös luonteva paikka Citylinjan matkustajille hypätä kävelykadulle ja pois.

Jatkettaessa kävelykadulta Puuvillaan tai matkakeskukseen olisi hyvä vahvistaa reittiä siten, että kävely ja pyöräily ovat sujuva tapa liikkua keskustassa. Tulevaisuudenunelmana näen, että koko reitti voisi olla vapaa yksityisautoilusta.

Ratkaistava kysymys, johon en tässä puutu on keskustan pysäköintiin tehtävä päätökset. Pori on rakenteeltaan kaupunki, jossa laajoilta reuna-alueilta autoillaan keskustaan tottumuksesta ja koska julkinen liikenne ei ole riittävän kattavaa.

Henry Merimaa on Porin vihreiden kuntavaaliehdokas.