Julkaistu Satakunnan Kansassa 23.11.2016

tapio_meri_2012

Paljon puhetta ja huolta aiheuttava Ekokem-Palvelu Oy:n (Ekokem) kaavailema Mäntyluodon teollisuusjätekeskuksen laajennuksen nykyvaihe herättää epäilyksiä mikä on lopullinen laajennuksen ratkaisu. 16.11. oli Porin ympäristölautakunnalla päätettävänä rakennusluvan myöntäminen alueelle yhtenä osana ympäristövaikutusten arviointiprosessissa olleesta tuhkanpesulaitoksesta. Ehdotin hankkeen panemista pöydälle, jolloin päätöksestä jouduttiin äänestämään ja lupa myönnettiin äänin 11-2.

Paraikaa on Aluehallintovirastossa (Avi) esillä Ekokemin hakemus ympäristöluvan saamiseksi hankkeelle. Niin vaikeaa kun onkin ymmärtää, voidaan (lue paremmin: ”täytyy”) rakennuslupa myöntää maanrakennuslain mukaan, kunhan tietyt asiat ovat rakennuslupaa haettaessa mukana. Toinen instanssi (Avi) sitten myöntää tai on myöntämättä ympäristölupaa. Ilman sitä rakennusta ei voi ottaa käyttöön ainakaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Jos on rakennusluvan myöntäminen hämmästyttävää ilman ympäristölupaa, niin on myös jotkut Ekokemin aiemmin määritellyt raja-arvot mereen, siis satama-altaaseen, laskettavista ympäristömyrkyistä muuttuneet. Esimerkkinä tästä on syanidi jota aikaisemmin todettiin ”tarkoin ja pitkäaikaisin kokein” joutuvan mereen 46,5 kiloa vuodessa. Nyt kuitenkin alkuperäistä lupaa halutaan muuttaa syanidin osalta alle kahteen kiloon! Samoin lukuja halutaan muuttaa biologisen hapenkulutuksen (BOD) osalta alkuperäisestä (100 mg:sta 20 mg:aan /litra). Toisin sanoen mitä suurempi lukuarvo sitä huonommat elinolosuhteet on vesieliöillä aina joukkokuolemaan saakka.

Lähiseudun asukkaita hämmästyttää Ekokemin suunnitelma laskea saasteita vielä sisältävät jätevedet satama-altaaseen, josta ne leviävät Etelälahteen. Tuskaa lisäisi pigmenttitehtaalta tuleva RH20 happo (20 prosenttia rikkihappoa) ja RH70 joka on kiinteää väkevöintisakkaa. Lisääntyvän jäteveden laskeminen Etelälahdella pilaisi reposaarelaisten viihtyvyyttä, ja vaikuttaisi vahingollisesti lähialueen kalastoon ja siten kalastajien elinkeinoon.

Paitsi pilaamalla vesistöjä jätevedellä, osoittaisi laitos myös vaarallisuutensa alueelle ajetun jätteenpolttolaitoksista tuodun lentotuhkan takia. Sitä on lupapapereissa esitetyn tuotavan 2-3 autokuormaa vuorokaudessa. Samalla pölisevää lentotuhkaa säilytetään suuret määrät lähes kaatopaikkamaisesti laitoksen alueella. Tosin tietenkin lupaa haettaessa kaikki toimii lähes täysin pölyttömästi, mutta mutta…

Asukasyhdistykset ja monet yksityiset tahot odottavat nyt Aluehallintoviraston antavan kielteisen päätöksen Ekokemin ympäristöluvalle. Oma kantani on sama mutta voisiko oven jättää Ekokemille raolleen? Eiköhän nykyisin jo tiedetä, miten jätevesi voidaan puhdistaa riittävän hyvin, ja sitten oikein puhdistettu jätevesi Karhuluodon ulkopuolelle. Tarvitaan vain luonnon kunnioitusta osoittava tahtotila. Taloudellinen tuki löytyy nykyiseltä omistajalta Fortum Oyj:ltä.