Porin kaupunginvaltuusto 25.4.2016

Porin vihreiden valtuustoryhmä on alusta asti ollut mukana valtuustosopimustyöskentelyssä.  Valtuustosopimuksen alkuperäinen tarkoitus on ryhmien väliillä keskustelemalla löytää konsensuksessa keinot, joilla Porin kaupungin talous saadaan tasapainotettua ja palvelutuotannon edellytykset turvattua.

Valtuustosopimuksen sisältöä ja tavoitteita on kritisoitu ja kolme ryhmää on irtisanoutunut sopimuksesta. Vihreiden valtuustoryhmä jakaa huolen jo tehtyjen rakenteellisten muutosten ja lisäsäästöjen vaikutuksesta kuntalaisten hyvinvointiin sekä esimerkiksi perusturvassa suunnitteilla olevien asiakasmaksujen vaikutuksesta yksittäisen kuntalaisen elämään.

Valtuustosopimusvaliokunnan puheenjohtajana toiminut kokoomuksen valtuutettu Petri Lahtinen antoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa julkisuuteen kommentin, jossa hän esitti muun muassa, että kaupungin työntekijöiden määrää pitäisi vähentää tuhannella. On syytä huomioida, että kyseessä oli puheenjohtajan henkilökohtainen kannanotto, joka ei edusta valtuustosopimusvaliokunnan yhdessä muodostamaa näkemystä.

Haluamme kiinnittää huomiota Porin kaupungin johtamiseen, henkilöstöhallintoon sekä työnantajamaineeseen ja laajalla foorumilla miettiä kaupungin hyvän johtamisen ja hallinnon periaatteita. Pelkällä organisaatiomallin uudistamisella ei tätä saavuteta. Erityisesti suunnitelmallisen kehittämistyön kautta on syytä parantaa johtamista ja esimiestyötä kaikilla tasoilla. Hyvä johtaminen edellyttää johtajan osallistavaa ja kannustavaa otetta suhteessa alaisiin, luottamusilmapiirin synnyttämistä ja ylläpitoa sekä henkilöstön ammattitaidon hyvää hyödyntämistä. Toisaalta tarvitaan selkeää rajaamista ja riittävää delegointia. Johtamisen tulee olla avointa ja vuorovaikutteista. Myös vuorovaikutuksen ja tiedonkulun parantaminen luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden kesken edellyttää kehittämistoimenpiteitä.

Porin kaupungin työnantajamaineen kehittäminen on valtuustosopimuksen arviointiraportin mukaan toteutunut kohtalaisesti, vaikka sen pitäisi toteutua kiitettävästi. Olisi syytä kehittää palautejärjestelmä, jolla systemaattisesti kerätään tietoa uusilta rekrytoiduilta ja myös niiltä, jotka eivät ole tulleet valituiksi siitä, miten Porin kapunki ja asianomainen hallintokunta on kokonaisuudessa hakeneen henkilön mielestä rekrytointiprosessissa onnistunut.