ELY-keskus tiedottaa:
Norilsk Nickel Harjavalta Oy tilannut Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistykseltä suunnitelman koskien päästövaikutusten seurantaa

Tiedote/Meddelanden 2014-07-14

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on tilannut Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistykseltä suunnitelman koskien päästövaikutusten seurantaa. Suunnitelma on sovittu toimitettavaksi ELY-keskuksen arviointia varten viimeistään keskiviikkona 16.7., ja sen edellytetään sisältävän ainakin vedenlaadun, planktonin, pohjaeläinten, kalaston, ravuston, simpukoiden ja sedimentin seurantaa ELY-keskus ottaa arvioinnissaan kantaa tutkimusten laajuuteen, kestoon ja menetelmiin.

 

Kaloihin kohdistuvia vaikutuksia tutkitaan mm. koeverkkokalastusten, poikasnuottausten, sähkökoekalastusten ja koeravustusten avulla. Kaloista tehdään myös metallien kertymätutkimuksia. Vertailuaineistona käytetään edellisten vuosien seurantatietoa siltä osin kuin sitä on olemassa. Koekalastukset pyritään aloittamaan loppuviikosta ja ne jatkuvat ensi viikolla.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuusohjelma VELMUn sukeltajat ovat tänään maanantaina sukeltamassa Arantilankoskella ja Ruskilankoskella. Näin saadaan tietoa, mikä on simpukoiden ja muun pohjaeläimistön lajisto ja tila.

Vedenlaadun seurantaa ja analysointia jatketaan edelleen toiminnanharjoittajan tilauksesta.  ELY-keskus teettää lisätutkimuksia viime viikolla otetuista vesinäytteistä ja uusia tuloksia näistä saadaan loppuviikolla.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toiminnasta tutkintapyynnön poliisille tämän viikon aikana.

Lisätietoja antavat:

laitoksen ympäristöluvan valvontaan liittyvät asiat:
Eljas Hietamäki, p. 0295 022 866, Lassi Liippo, p. 0295 022 896

vesistövaikutuksiin liittyvät asiat:
Harri Helminen, p. 0295 022 865, Janne Suomela, p. 0295 022 947

kalastoasiat: Leena Rannikko, p. 0295 022 649

© Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / © Närings-, trafik- och miljöcentralen