Mielipidekirjoitus – (Satakunnan Kansa 13.5.2014)

Tuulivoiman syöttötariffista

Porin seudun Vihreät vastaa Jarkko Lammin (SK 5.5.) esittämään kysymykseen tuulivoimalle säädetyn syöttötariffin järkevyydestä. Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian osuuden koko energiantuotannosta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä, ja tuulivoiman syöttötariffi on yksi näistä.

Syöttötariffi sisältyy Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan ja hallituksen vuonna 2010 hyväksymään pakettiin uusiutuvien energiamuotojen tuotantotuista. Tuulivoiman syöttötariffiin on varattu kaksi miljardia vuosille 2010 – 2020, joka tarkoittaa 200 miljoonaa euroa vuodessa (maksimi tuki). Tähän mennessä tukea on maksettu huomattavasti vähemmän.

Ensimmäisen 2,5 vuoden aikana tukea on maksettu yhteensä 28 miljoonaa, siis noin 1 prosentti tukeen varatusta summasta. Samaan aikaan valtio tukee ympäristölle haitallisia energiaratkaisuja, kuten fossiilisten polttoaineiden käyttöä 700 miljoonalla vuodessa.

Uusiutuvan energiantuotannon tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme tuulivoiman lisäksi monia muitakin uusiutuvia energianlähteitä. Näiden lisäämiseksi valtio tukee myös mm. metsäenergian tuotantoa, liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa, biokaasutuotantoa, kierrätyspolttoaineiden käyttöä sekä aurinkolämpö- ja aurinkosähkötuotantoa. Metsä Groupissakin ollaan varmasti tietoisia näistä tukimahdollisuuksista ja heidän Äänekosken tehdasinvestointinsa todennäköisesti perustuu laskelmiin saatavilla olevista energiatuista. Tätä osaa investointisuunnitelmasta ei ole vielä julkaistu.

Myös tuulivoimatuet työllistävät kotimaassa. Suomessa on merkittävää tuulivoimateknologian tuotantoa. Parhaimmillaan tuulivoimala saattaa olla jopa 80 prosenttisesti kotimaista valmistetta. Uusiutuvan energian tuet edistävät siis työllisyyttä samalla kun niillä taistellaan ilmastonmuutosta ja tuontienergiariippuvuutta vastaan. Aalto-yliopiston professoreiden tekemän selvityksen mukaan uusiutuviin energiamuotoihin panostamalla voimme luoda Suomeen jopa 90 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.

Vaikka saavuttaisimme 38 prosenttia uusiutuvan energian tavoitteen vuonna 2020, silti edelleen 62 prosenttia energiastamme tuotetaan polttoaineilla, jotka ovat tuontitavaraa ja käyvät joskus vähiin ennen kuin loppuvat. Jotta emme jättäisi lapsenlapsillemme perinnöksi maata, jossa energiavarastot on käytetty loppuun ja jäljellä ovat vain saasteet ja ydinjätekasat, on meidän jollain aikavälillä otettava tavoitteeksi sataprosenttinen energiantuotanto uusiutuvista lähteistä. Vaikka tämä ei ehkä tule tapahtumaan meidän elinaikanamme, on siihen suuntaan otettava rohkeita ja riittäviä askelia jo nyt. Ja siihen tarvitaan kaikkia uusiutuvia energiamuotoja.

Minna Haavisto

Tapio Meri

Porin seudun Vihreät ry