Mielipidekirjoitus – (Satakunnan Kansa 2.8.2013)

Tapio Meri

SK :ssa 29.7. Hannu Aron väite tuulivoiman tehottomuudesta CO2-päästöihin saattaa päästöjä vähättelevän esityksen johdosta hämmentää lukijaa. Jokainen tuulivoimalla tuotettu kilowattitunti luonnollisesti kuitenkin vähentää tarvetta valmistaa Aron mainitsemalla saastuttavalla hiilivoimalla (kuten esimerkiksi Tahkoluodossa) tuotettua sähköä. Se, että tuulivoima (kuten lähes kaikki muutkin energiaa tuottavat tavat) tarvitsee säätövoimaa, ei tätä asiaa muuta. Toki säätövoimaa voidaan tuottaa myös uudistuvilla energioilla tuotetusta sähköstä.

Aron mainitsema tuulivoimaloiden tuottoaste vaati korjauksen. VTT:n tuulivoimatilastot vuodelta 2011 puhuvat muuta kuin Aron toteamus ”jossain 10 prosenttia nimellistehosta”. Nykyiset uudemmat voimalat ovat lähes poikkeuksetta teholtaan yli 2,3 megawattia (MW) , esimerkiksi Torniossa on 3,6 MW:n voimaloita. Laskettuna em. tilastosta yli 2,3 MW:n voimaloiden kapasiteettikerroin ollaan jo yli 30 prosentin. Kuriositeettina voi mainita Porin edustan off shore voimalan, jonka kerroin 45 oli kyseisenä vuonna paras maamme tuulivoimaloista.

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Tämän päätöksen Vihreiden lisäksi lienee myös koko eduskunta hyväksynyt. Valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle 20.3.2013 (Kansallinen energia-ja ilmastostrategia) todetaan muun muassa että päämäärään päääsemiseksi tuulivoimatuotantoa tulee lisätä. Uusi päätös on nostaa vuoden 2020 tavoitetta kuudesta terawattitunnista (TWh) yhdeksään TWh:iin vuoteen 2025 mennessä. Selonteko on monien asiantuntijaorganisaatioiden ja yhteisöjen laatima. Ainakin valtiovalta näyttää uskovan CO2-päästöjen vähenemiseen lisäämällä tuulivoimaa muiden uudistuvien energioiden kanssa.

Tapio Meri
PJ, Porin seudun Vihreät ry