Mielipidekirjoitus – (Satakunnan Kansa 8.5.2013)

Kaarina RanneAmmattikorkeakoulujen syntyvaiheissa ammattikorkeakoulun alueellista kehittämistehtävää pidettiin ensiarvoisen tärkeänä.  Tänä päivänä ammattikorkeakoulujen alueellinen kehittämistehtävä on lähes tyystin unohdettu. Siitä kertoo nyt muun muassa ammattikorkeakoulujen selvitysmiehen raportti, jonka mukaan korkeakoulutasoinen taideopetus lopetettaisiin Samkin Kankaanpään yksiköstä.

 

Vain tuntematta Kankaanpään taideopetuksen kunniakasta historiaa ja tämän päivän korkeatasoisen opetuksen tarjonnan monipuolisuutta, kansainvälisine yhteyksineen, voi kyseisen esityksen ”heittää”.  Ilman kulttuurielämyksiä, joita Kankaanpään taideopetuksen vaikutukset heijastavat ympäristöönsä paikallisesti ja alueellisesti, ihmisten elinympäristö kuihtuu ja näivettyy. Kulttuurikokemuksilla yleensä ja kuvataiteella on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia kaikenikäisten ihmisten, mm. vanhusten, sairaiden ja marginaalisissa olosuhteissa elävien hyvinvointiin.   – Mitä ihmettä pirkanmaalainen opetusministeri Jukka Gustafsson oikein haluaa?

Kankaanpään taideopetuksen vaikutus koko Satakunnan alueella on ilmeinen, sen imagoon ja ilmeeseen vaikuttava tekijä. Useana vuotena esimerkiksi Porin Saskioitten näyttelystipendin saajina on ollut Samkin Kankaanpään yksiköstä valmistuneita nuoria taiteilijoita ja tällä tavoin kuvataiteen tarjonta alueellisesti on huomattavasti monipuolistunut. Mihin sijoitetaan Kankaanpään pedagogisesti pätevät ja monin tavoin kuvataiteen, kuvataideterapian ja kalligrafian alalla ansioituneet opettajat? He ovat itse myös taiteilijoita ja erityisosaajia, joita Satakunnalla ei ole varaa menettää. Vaikuttaa siltä, että sekä opiskelijat että opettajat on tässä selvitystyössä kokonaan sivuutettu.

Ammattikorkeakouluilla on huomattava vaikutus paikkakuntien imagoon, vetovoimaan ja kehittymiseen. Niillä on myös tärkeä rooli alueellisen yritystoiminnan vireyttäjinä tarjoamiensa palvelujen ja osaavien henkilöiden kouluttajina. Jutta Poijärvi-Miikkulaisen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä tekemän selvityksen mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu voidaan luokitella laajaympäristöiseksi elinkeinoelämän kehittäjäksi. Sillä on laajin toimintaympäristö ja merkittävin rooli alueellisessa kehittämisessä verrattuna viiteen muuhun selvityksessä mukana olleeseen ammattikorkeakouluun.

Vaadimme kuvataiteen korkeakoulutuksen säilyttämistä Samkin Kankaanpään yksikössä ja sen alueellisen vaikuttavuuden takaamista Satakunnassa.

Kaarina Ranne
PJ,Satakunnan Vihreät Naiset ry